Kutsu tiedotustilaisuuteen: käänne yliopistojen kehittämiseen

Aika: Maanantai 16.5. klo 13:00-14:30

Paikka: Tiedekulma, Think Corner Aleksi, Aleksanterinkatu 7.

Tiedotustilaisuus liittyy vetoomukseemme “Käänne yliopistojen kehittämiseen”. Sen kaksi keskeistä vaatimusta ovat:

1) Yliopistojen vakaa taloudellinen kehitys on turvattava. Toteutetut ja suunnitellut yliopistojen ydintehtävien toteuttamista vahingoittavat rahoituksen leikkaukset on peruttava ja korvattava yliopistoille.

2) Yliopistolakiin on tehtävä ripeällä aikataululla merkittäviä muutoksia, jotka heijastuvat yliopistojen johtosääntöihin.

Tiedotustilaisuudessa keskustellaan prosessin etenemisestä keskittyen erityisesti kohtaan (2). Esityksemme uudeksi yliopistolaiksi on tarkoitus valmistua alkusyksyksi ja sen jälkeen on uuden johtosäännön kirjoittamisen vuoro. Vallan keskittäminen johtajille poisti demokratian ja heikensi ratkaisevasti asiantuntijayhteisöille keskeistä kollegiaalista päätöksentekoa. Vuoden 2009 laki on epäonnistunut myös omissa tavoitteissaan. Tarkoitus on saada aloite uudesta yliopistolaista eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian.

Asialistalla on lopuksi vielä sen pohtiminen, nauttiiko HY:n yliopiston nykyinen johto yliopistoyhteisön luottamusta. Legitiimiyden kannalta olennaista ei ole vain henkilöt tai politiikkavalinnat, vaan myös menettelytavat. Nykyjärjestelmässä ei ole olemassa menettelytapaa, jolla luottamusta voitaisiin testata. Vetoomuksemme yksi keskeinen pointti onkin, että “tulee toteuttaa valittavien johtajien ja yliopistojen hallitusten aito vastuunalaisuus päätöksistään yliopistoyhteisölle”.

Mukana tilaisuudessa on myös ylioppilaskunnan edustajia.

Tervetuloa mukaan! Kutsua saa levittää ja se on myös ladattavissa pdf-tiedostona.

Yrjö Engeström (yrjo.engestrom@helsinki.fi; 050-307 6300)

Visa Heinonen (visa.heinonen@helsinki.fi; 050-415 1228)

Jukka Kekkonen (jukka.kekkonen@helsinki.fi; 050-525 5652)

Veli-Pekka Lehto (veli-pekka.lehto@helsinki.fi; 050-427 1896)

Heikki Patomäki (heikki.patomaki@helsinki.fi; 040-518 4854)