Eeva Luhtakallio väittelee 11.6.

Työn otsikko on Local Politicizations. A Comparison of Finns and French Practicing Democracy. Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 11.6. klo 12 osoitteessa Siltavuorenpenger 1A, sali 1.

Politisaatio eli poliittisen tilan avaamisen ja ristiriitojen käsittelyn prosessi on keskeinen tutkimuskohde nykydemokratian ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja selvitettäessä. Eeva Luhtakallio vertailee väitöksessään politisaation prosesseja kahdessa kaupungissa Suomessa ja Ranskassa: paikallisen aktivismin ruohonjuuritasolta kahden kaupungin kunnallispolitiikan ja -hallinnon sekä lopulta mediajulkisuuden tasolle.

– Tutkimukseni tulokset osoittavat, että suomalaisten kansalaistoimijoiden käytössä olevat ”kulttuuriset työkalut” usein pikemminkin estävät kuin edistävät asioiden politisoimista, kun taas ranskalaisten toimijoiden pääasiassa hyödyntämät ”työkalut” toistuvasti mahdollistivat poliittisen tilan avautumisen, Luhtakallio sanoo. Tätä kiteytystä hän tarkentaa, monipuolistaa ja paikoin jopa kyseenalaistaa tutkimuksessaan monin tavoin.

Politisaatioon kiinnittyvät monet niin suomalaiselle kuin ranskalaiselle nykydemokratialle vaikeat kysymykset: miten järjestää edustaminen oikeudenmukaisesti, miten laajentaa kansalaisten osallistumista, miten kohdata pieniä ja suuria konflikteja ja miten rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa julkinen valta ja kansalaisyhteiskunta voisivat toteuttaa demokratian prosesseja paremmin ja käyttää valtaansa hallita, myös markkinoita. -Politisaatioprosessit eivät takaa hyvää lopputulosta, mutta ne ovat keskeinen edellytys toimivalle ja elävälle demokratialle, jossa epäoikeudenmukaisuuksia voidaan korjata ja uusia suuntia ja ratkaisuja etsiä kollektiivisesti, Luhtakallio toteaa.

Luhtakallion tutkimus tuottaa uusia edellytyksiä ymmärtää demokratiaa, kansalaisuutta sekä julkisuuden mekanismeja erilaisissa poliittisissa kulttuureissa. Se on osa poliittisen sosiologian uutta aaltoa Helsingin yliopistossa. Eeva Luhtakallio on Helsinki Research Group for Political Sociologyn (HEPO) perustajajäsen.

Väitöskirjaa voi tiedustella tekijältä tai sosiaalitieteiden laitoksen sosiologian oppiaineen toimistosta Marja Salolta, puh. (09) 191 23961, s-posti marja.salo@helsinki.fi.