Hepo Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivillä talvisessa Jyväskylässä

Hepon Eeva Luhtakallio ja Tuomas Ylä-Anttila koordinoivat päivillä Rajaton kansalaisyhteiskunta -työryhmää 17.2.2011. Työryhmässä keskityttiin maantieteellisiä, kieli- ja kulttuurirajoja ylittävän kansalaistoiminnan tutkimukseen. Erityisesti kiinnostuksen kohteena olivat transnationaalit toimintamuodot, globaalin kansalaisyhteiskunnan teoreettiset ja empiiriset ulottuvuudet ja näissä hahmottuvat kansalaistoiminnan risteävät ja uusin tavoin määrittyvät julkisuuden ja paikallisuuden tasot. Työryhmässä pidettiin seuraavat alustukset:

  • The Birth of the NGO: The Participatory Turn at the OECD Investment Committee (Antti Tietäväinen, Tampereen yliopisto)
  • Migrant Associations in a Transnational Advocacy Network The Case of the Finnish Expatriate Parliament (Sanna Vierimaa, Jyväskylän yliopisto)
  • Bioetiikan institutionalisoituminen, eettinen asiantuntijuus ja osallistamisen ihanne (Jukka Syväterä, Tampereen yliopisto)
  • Nuorten poliittisen osallistumisen mahdollisuudet Venäjällä – Poliittiset nuorisoliikkeet Moskovassa (Laura Lyytikäinen, Helsingin yliopisto)
  • Julkisen oikeuttamisen analyysi: kaksi esimerkkiä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumisesta julkiseen keskusteluun (Eeva Luhtakallio & Tuomas Ylä-Anttila, Helsingin yliopisto)

Työryhmän abstraktit löytyvät kyk-päivien sivuilta

Suuret kiitokset kaikille työryhmän osallistujille!