The Populist Toolkit


Tuukka Ylä-Anttila’s PhD dissertation “The Populist Toolkit: Finnish Populism in Action 2007–2016” will be publicly examined 6 Oct 2017 at 12 noon in Auditorium XIV, University of Helsinki Main Building, Unioninkatu 34. Benjamin Moffitt (Uppsala University) will act as opponent. Paperback copies available at the event or Unigrafia Bookstore, full PDF here.

Being civic

This new article by Malafaia, Luhtakallio, Menezes & Neves deals with civic participation in a youth NGO in Portugal and avoiding being ‘political’. (PDF) (“Being civic while disavowing politics: An ethnography of a youth NGO in Portugal”)

Condescension or Co-decisions: A Case of Institutional Youth Participation

HEPO member Georg Boldt has a new article out in YOUNG, the Nordic journal of youth research. It argues that while some participants feel a participation process is meaningful, it may offer sanctions and reinforcement of existing hierarchies for others. The ideal conditions of participation need to be understood in a wider sense, including how participation is made ‘youth friendly’, the opportunities and possibilities of participants in the core of the process versus those occupying marginal positions, and what kind of prior knowledge is necessary in order to participate. Check it out here!

Project & Seminar: Citizens in the Making

tampere

HEPOians are starting a new research project at the University of Tampere: Citizens in the Making. Ethnography and Big Data on Youth Engagement, Participation and Marginalization in 2010s Finland. Funded by the Kone Foundation 2015–2017, we will develop a double-strategy of in-depth ethnography combined with big data methodology to find out how young people encounter different aspects of citizenship, and how they negotiate and form understanding of their place, possibilities, and aspirations as societal actors.

The research project kicks off with a public seminar 9–10 May 2016 in Tampere. You’ll find the speakers and programme on the Citizens in the Making project’s website. Welcome!

HEPO Kulttuurintutkimuksen päivillä 28.–30.11.2013

PrintHEPOn tohtorikoulutettavat Aino Anttila, Veikko Eranti ja Tuukka Ylä-Anttila vetävät Poliittisen kulttuurin tutkimus -työryhmää Kulttuurintutkimuksen päivillä Rovaniemellä 28.–30.11.2013. Ryhmä toivottaa tervetulleeksi poliittiseen kulttuuriin liittyviä esityksiä! Abstraktit tai kyselyt Tuukka Ylä-Anttilalle, etunimi.suku-nimi@helsinki.fi 30.9. mennessä. Alla työryhmän kuvaus.

Poliittinen kulttuuri on monitahoinen käsite, jonka avulla pyritään ymmärtämään yhteiskunnallisten ilmiöiden luonnetta historiallisina ja kulttuurisina konstruktioina. Poliittinen kulttuuri rakentuu poliittisessa toiminnassa, on jatkuvassa liikkeessä ja ylittää valtionrajoja koko ajan vapaammin. Politiikkaa tehdään arkipäiväisessä toiminnassa, parlamenttien ja yleisönosastojen ulkopuolellakin, niin kuluttamisen, perheen, työn kuin taiteenkin aloilla; politiikan käsite siis voidaan ymmärtää varsin laajasti. Usein poliittinen kulttuuri kuitenkin käsitetään jähmeästi ja kansallisvaltioiden kautta, jolloin vaarana on essentialismi: poliittinen kulttuuri paikallistetaan, analysoidaan, sitä käytetään selittämään kansallisen politiikan ilmiöt ja näin politiikan ymmärtämisen päätepiste on saavutettu. Näin rakennetaan totuuksia politiikanteon realiteeteista. Continue reading “HEPO Kulttuurintutkimuksen päivillä 28.–30.11.2013”