HEPO Kulttuurintutkimuksen päivillä 28.–30.11.2013

PrintHEPOn tohtorikoulutettavat Aino Anttila, Veikko Eranti ja Tuukka Ylä-Anttila vetävät Poliittisen kulttuurin tutkimus -työryhmää Kulttuurintutkimuksen päivillä Rovaniemellä 28.–30.11.2013. Ryhmä toivottaa tervetulleeksi poliittiseen kulttuuriin liittyviä esityksiä! Abstraktit tai kyselyt Tuukka Ylä-Anttilalle, etunimi.suku-nimi@helsinki.fi 30.9. mennessä. Alla työryhmän kuvaus.

Poliittinen kulttuuri on monitahoinen käsite, jonka avulla pyritään ymmärtämään yhteiskunnallisten ilmiöiden luonnetta historiallisina ja kulttuurisina konstruktioina. Poliittinen kulttuuri rakentuu poliittisessa toiminnassa, on jatkuvassa liikkeessä ja ylittää valtionrajoja koko ajan vapaammin. Politiikkaa tehdään arkipäiväisessä toiminnassa, parlamenttien ja yleisönosastojen ulkopuolellakin, niin kuluttamisen, perheen, työn kuin taiteenkin aloilla; politiikan käsite siis voidaan ymmärtää varsin laajasti. Usein poliittinen kulttuuri kuitenkin käsitetään jähmeästi ja kansallisvaltioiden kautta, jolloin vaarana on essentialismi: poliittinen kulttuuri paikallistetaan, analysoidaan, sitä käytetään selittämään kansallisen politiikan ilmiöt ja näin politiikan ymmärtämisen päätepiste on saavutettu. Näin rakennetaan totuuksia politiikanteon realiteeteista.

Poliittisen kulttuurin käsite on kuitenkin jälleen ajankohtainen: yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimuksessa niin institutionaalisen politiikan, arjen käytäntöjen ja kohtaamisen kuin mediarepresentaatioiden, tieteen ja taiteen osalta selityksiä ja ymmärrystä etsitään jaetuista poliittisen kokemuksista. Työryhmässä pohditaan, onko poliittisen kulttuurin käsitteellä enää arvoa tai merkitystä. Tarjoaako se työkaluja kulttuurintutkimuksen, filosofian, politiikan tutkimuksen tai sosiologian teoriankehitykselle ja empiiriselle tutkimukselle, vai onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä? Voiko poliittista kulttuuria tutkia sortumatta essentialismiin ja yksinkertaistuksiin? Onko poliittinen kulttuuri palautettavissa ideologisiin ja poliittisiin superideoihin? Miten toimijat luovivat kulttuurien ja käytäntöjen rihmastoissa liikkuen yksityisen ja julkisen välillä, tehden asioista poliittisia ja ei-poliittisia, mielipiteitä ja totuuksia? Miten henkilökohtaisesta tehdään poliittista ja poliittisesta henkilökohtaista?

Työryhmä toivottaa tervetulleeksi esityksiä kaikilta tieteenaloilta jotka käsittelevät tämänkaltaisia tai muita poliittiseen kulttuuriin liittyviä teoreettisia ja empiirisiä kysymyksiä.