Kurssikuvaus

Kohderyhmä:

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta paikkojen salliessa kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille yli tiedekuntarajojen.

Aika ja paikka:

Työskentely tapahtuu sekä työpajoissa että itsenäisesti ajalla 12.9.-14.11.2014 ma- ja pe -aamuisin klo 9.00-12.00 Keskustan Helsinki Think Companyn tiloissa (Vuorikatu 5). Työpajoja ei ole joka viikko, mutta Think Company on varattu näille ajoille kurssin käyttöön. (aikataulu)

Ennakkotiedot:

Kurssi ei vaadi ennakkotietoja. Osallistujilta edellytetään kiinnostusta maailman ongelmien ratkomiseen ja intoa projektityöskentelyyn yhdessä muiden opiskelijoiden ja yhteistyökumppanin kanssa.

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hyödyntää opiskelujen aikana oppimiansa tietoja ja taitoja käytännön kysymysten parissa.

Kurssilla opiskelija

  • saa aitoja kontakteja työelämään ja tutustuu työnantajien odotuksiin
  • oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin tiimityönä
  • oppii ongelman määrittelyyn ja sen ratkaisemiseen liittyviä taitoja
  • kartuttaa kommunikointi- ja viestintätaitoja kuten rohkeutta ja avoimuutta omien ajatusten esittämiseen
  • oppii tunnistamaan taitojaan ja teoreettista osaamistaan sekä ilmaisemaan ne sanallisesti.

Sisältö:

Kurssilla tehdään ryhmissä projekteja aitojen organisaatioiden antamien kysymysten/ongelmien pohjalta. Haasteet saadaan yhteistyökumppaneilta, kuten järjestöiltä, yrityksiltä tai julkisilta toimijoilta, ja kurssi tähtää kohti konkreettisia ratkaisuja suoraan yhteistyökumppanien käyttöön.

Kurssin osallistujat jaetaan pienryhmiin, joista jokainen saa oman yhteistyökumppanin. Opiskelijaryhmät pureutuvat kurssilla yhteistyökumppanin antamaan haasteeseen, joka liittyy heidän toimintaansa. Kurssilla opitaan yliopisto-opinnoissa kertyneen osaamisen soveltamista käytännön ongelmien ratkaisuun. Yhdessä aikaansaamisen tunne, avoimuus ja toiminta todellisten ongelmien ratkaisemiseksi ovat kurssin keskeisiä periaatteita.

Suoritus ja arviointi:

Läsnäolo ja kurssityöhön osallistuminen sekä itsearviointi ja kurssipalaute.

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kurssista saatava opintopistemäärä on 5op

Ilmoittautuminen:

WebOodissa 22.8.–4.9.2014 Ilmoittautu mahdollisimman pian, jotta mahdut mukaan! Kurssin koodi: 790677

Osallistujat valitaan ilmoittautumisen lisätietokentässä pyydetyn motivaatiotekstin perusteella. Maisterivaiheen opiskelijat ovat valinnoissa etusijalla. Kurssille valinnasta ilmoitetaan 9.9.2014 mennessä.

Kurssi perustuu ryhmätyöhön ja yhdessä tekemiseen, joten kurssiaikoina ei voi pääsääntöisesti olla poissa kurssilta.

Lisätiedot:

Kurssin koordinaattori on valtiotieteellisen tiedekunnan työelämäyhteyksien suunnittelija Elina Tuusa, työpajojen ja ryhmien vetäjinä toimivat Leena Helenius ja Iida-Elina Kiminki, jotka toteuttivat toukokuussa 2014 vastaavanlaisen intensiiviprojektikurssin Viikissä, ks. https://blogs.helsinki.fi/kestavyyttakaytantoon. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsinki Think Companyn kanssa.

Kurssi on suunniteltu mm. Tieteestä toimintaa -ohjelman pohjalta, koska olemme halunneet soveltaa yrittäjämäisen toiminnan tapoja kurssimuotoon. Lue lisää aiheista:

http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/tieteesta-toimintaa-10-keinoa-yliopistolaisen-yrittajyyden-vauhdittamiseen/

http://thinkcompany.fi/

https://blogs.helsinki.fi/helsinkithinkcompany/2014/03/31/afivedayfrenzy/

 

Kurssia koskevat yhteydenotot: Elina Tuusa, valt-rekry@helsinki.fi, p. 02941 24809