Viides kurssikerta

Viidennellä kurssikerralla harjoiteltiin kohteiden avulla laskemista sekä bufferointia. Tämä kerta oli ensimmäinen, jossa en vaipunut täysin epätoivoon, vaan sain myös paljon onnistumisen kokemuksia. Aikaisemmilla kurssikerroilla on tuntunut, että en osaa tehdä oikein mitään QGISissä ilman todella tarkkaa ohjeistusta. Tällä kerralla sain tehtyä tehtäviä myös osittain itsenäisesti. Bufferointitehtävissä jo opittuja taitoja harjoiteltiin useammassa tehtävässä, jolloin itsenäisesti eteneminen tuntui mahdolliselta.

Koen tämänhetkisen paikkatieto-osaamiseni perusteella, että hallitsen QGISin keskeisistä työkaluista hyvin tai auttavasti aineistojen tuomisen ohjelmaan, tasojen ulkonäön muokkaamisen, aineiston visualisoinnin, projektion asettamisen, sekä kohteiden bufferoinnin ja vertailun. Vielä lisää harjoitusta tarvitsen soveltavien tehtävien tekemiseen, sekä tietokannan yhdistämisessä olemassa olevaan tietokantaan ja kaikissa vähemmän harjoitelluissa toiminnoissa. Minulla on edelleenkin suuria haasteita saada tehtävät tehtyä, jos niistä ei ole saatavilla tarkkoja ohjeita.

Kurssikerralla käytettyjä puskurivyöhykkeitä voitaisiin käyttää harjoitusten teemojen lisäksi myös esimerkiksi tutkiessa, kuinka monta prosenttia asukkaista asuu kävelymatkan päässä luontokohteesta. Tai kuten Tiia Tukiainen (2024) ehdottaa, buffereita voitaisiin käyttää tutkiessa festareiden aiheuttamaa meluhaittaa eläimille ja ihmisille. Monet tekijät vaikuttavat siihen, minkälaisia asioita QGISin avulla voidaan ratkaista. Merkittävimpänä näen käyttäjän valmiudet ja osaamisen käyttää ohjelmaa. Laajoista toimintomahdollisuuksista huolimatta ohjelma ei voi tuottaa kovin monipuolista tietoa, jos sen käyttäjä ei osaa hyödyntää toimintoja. Ja jos käyttäjä tekee virheitä ohjelman käytössä, eivät tuloksetkaan ole oikeita. En ole esimerkiksi ollenkaan varma ovatko taulukkoon 1 merkkaamani tulokset oikein laskettuja vai eivät. No, yritin kuitenkin parhaani. Ja ainakin osan tuloksista voin olettaa olevan oikeita, sillä Heikki Säntti (2024) sai taajamiin liittyviin kysymyksiin lähes samat vastaukset, kuin minä. Myös aineiston laatu voi tietenkin rajoittaa QGISin käyttömahdollisuuksia.

Taulukko 1. Kurssikerran 5 itsenäistehtävän vastaukset.

Lähteet

Säntti, H. (2024) Viiden kurssikerta. Heiggi’s blog. Viitattu 29.2.2024. https://blogs.helsinki.fi/hksantti/2024/02/15/viides-kurssikerta/

Tukiainen, T. (2024) Viikko 5: Puskuroin itseni buffereiden saloihin. Geoinformatiian blogi. Viitattu 29.2.2024. https://blogs.helsinki.fi/tii-tuki/2024/02/21/5-kerta/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *