Etusivu

Valmiina työelämään -hankkeessa tutkitaan yliopistosta valmistuneiden työllistymisvalmiuksia, opintojen aikaista työssäkäyntiä ja työelämään siirtymistä. Lisäksi tutkitaan, miten sosio-ekonominen asema on yhteydessä työllistymisvalmiuksiin ja työssäkäyntiin. Valmistuneilta kerätään seuranta-aineisto kahden vuoden kuluttua valmistumisesta ja siinä kartoitetaan työllistymisvalmiuksien ja sosio-ekonomisen aseman yhteyttä työelämässä menestymiseen. Tutkimuksessa myös vertaillaan kahden eri alueen (Helsinki ja Itä-Suomi) valmistuneiden työllistymisvalmiuksia ja työelämään siirtymistä. Hankkeessa tutkitaan myös kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia ja työssäkäyntiä sekä niiden yhteyttä sosio-ekonimiseen asemaan. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE) ja Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteen ja psykologian osastossa. 

Tietosuojailmoitus