Julkaisut

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja:  

Tuononen, T., Räisänen, M., & Hyytinen, H. (In Press). Students’ work experience in relation to their career engagement and metacognitive awareness. Higher Education Research and Development.

Tuononen, T., & Hyytinen, H. (2022). Towards a Successful Transition to Work: which Employability Factors Contribute to Early Career Success? Journal of Education and Work, 35(6-7), 599-613. https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2126969 

Henri V. Pesonen, Tarja Tuononen, Marc Fabri & Minja Lahdelma. (2022). Autistic graduates: graduate capital and employability. Journal of Education and Work, 5(4), 374-389. https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2059455 

Tuononen, T. (2019). Employability of university graduates. The role of academic competences, learning and work experience in the successful transition from university to working life. Helsinki Studies in Education, 46. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5123-0 

Tuononen, T., Kangas, T., Carver, E. & Parpala, A. (2019). Yliopisto-opintojen anti viisi vuotta valmistumisen jälkeen -Tukivatko yliopisto-opinnot työelämätaitojen kehittymistä työuran näkökulmasta? Yliopistopedagogiikka 1. Työelämäteemanumero osa II.https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/02/08/yliopisto-opintojen-anti-tyoelamataitojen-kehittyminen/. 

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2019). Graduates’ evaluations of usefulness of university education, and early career success – A longitudinal study of the transition to working life. Assessment and Evaluation in Higher Education 44(4), 581-595.https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1524000 

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2017). The transition from university to working life – An exploration of graduates perceptions of their academic competences. In  Higher Education Transitions -Theory and Research. Kyndt, E. Donche, V., Trigwell, K. & Lindblom-Ylänne, S. (eds.) Routledge:Taylor & Francis Group, 238-253. 

Tuononen, T., Parpala, A., Haarala-Muhonen, A., & Lindblom-Ylänne, S. (2016). Yliopisto-opintojen aikainen työssäkäynti: ajanhallinta- ja itsesäätelytaitojen merkitys opintojen etenemiselle. Tiedepolitiikka, 41(4), 53-60. http://www.tiedeliitto.net/tiedepolitiikka_lehti/tp4_16.htm 

Tuononen, T., Parpala, A., Mattsson, M., Lindblom-Ylänne, S. (2016). Work experience in relation to study pace and thesis grade: investigation the mediating role of student learning. Higher Education, 72(1), 41–58.