Grammar of Religion -symposium 12 Dec 2018

The research network Sacred in secular societies funded by the Future Fund of the Faculty of Humanities at the University of Helsinki organizes a one-day cross-disciplinary workshop Grammar of religion. International symposium to be held in Helsinki 12 Dec 2018. The aim of the event is to bring together scholars investigating language, culture and religion with the goal to understand religious discourse and language as a means of constructing and maintaining human communities.

The topic of the event is the language and symbolic systems of religion and sacred. The point of outcome is that religion is always a linguistic phenomenon with a characteristic vocabulary and discourse, and that a language-rooted perspective can substantially contribute to the understanding of religion and secularizing society. Among the methodologies employed in investigating these issues are critical discourse analysis, ethnolinguistics, etymology, conceptual history. The symposium will, however, be open for all kinds of scholarly approaches to the symposium’s theme.

Topic addressed in the symposium may include (but must not be confined to)

  • How is the concept of sacred constructed and maintained through religious language and practice?
  • What is the origin of concepts related to religion in different linguistic contexts?
  • Are there specific characteristics of the religious language? Are the features that characterize religious symbol systems universal or context-specific?
  • How does the religious language transform into other types of symbolic systems when the communities turn away from the traditional religions?

 

The symposium takes place at the Centre Campus of the University of Helsinki, Fabianinkatu 33 (Main building), Consistorium Hall.

Sekulaari pyhä -seminaari 11. syyskuuta 2018

Tutkimusverkosto Sacred in secular societies järjestää Helsingin yliopistossa yksipäiväisen monitieteisen seminaarin Sekulaari pyhä tiistaina 11. syyskuuta 2018. Verkostossa on kielentutkijoita, yhteiskuntatieteilijöitä ja teologeja ja sen rahoittaa vuonna 2018 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tulevaisuusrahasto. Syyskuun tapahtuman lisäksi verkosto järjestää symposiumin Grammar of religion joulukuussa 2018. Tarkoituksemme on muodostaa aiheen tutkimuksesta laajempi hanke, joka tarkastelee niitä kielellisiä ja kulttuurisia tekijöitä, jotka muodostavat uskonnollisen kulttuurin perustan sekä perinteisessä että sekulaarissa yhteiskunnassa.

Seminaarin tavoite on tuoda yhteen tutkijoita keskustelemaan uskonnollisesta kielestä ja kielenkäytöstä sekulaareissa konteksteissa. Nyky-yhteiskunnassa uskonto ja sekulaari usein kietoutuvat toisiinsa ja kumpaakin on tavallaan vaikea ymmärtää ilman toista. Sekulaari toimii usein taustana, jota vasten uskonnollinen diskurssi tunnistetaan uskonnolliseksi etenkin kieleen liittyvien täkyjen perusteella (mm. Lempert 2015). Mutta se, mitä pidetään sekulaarina, voi kätkeä sisäänsä uskontoa muistuttavia ilmiöitä tai kielenkäyttöä. Poliitikko voi saarnata kuin pappi (Tilli 2015), self-help-opas voi olla kuin gurun käsialaa, konsultti voi kohdella asiakasta kuin sielunhoitaja ja fundamentalismista voi puhua samaan hengenvetoon niin uskonnossa kuin talouspolitiikassakin (Lindholm 2016). Harvoin kuitenkaan tiedostamme sitä, mitkä ovat ne lingvistiset, retoriset ja vuorovaikutukseen liittyvät keinot, joilla sekulaari konteksti saa uskonnollisia sävyjä. Seminaarin tavoitteena onkin tutkia laajemmin uskontoon ja sekulaariin liittyvää diskurssia.

Seminaari käsittelee mm. seuraavia kysymyksiä

  • Mihin ihmiset uskovat perinteisen uskonnon jälkeisessä maailmassa? Mitkä yhteiskunnalliset asiat jatkavat entisten uskonnollisten uskomusten ja instituutioiden  funktiota?
  • Millaiset asiat sekulaarissa yhteiskunnassa ovat pyhiä samaan tapaan kuin uskonnossa?
  • Miten pyhän käsite tulisi mieltää ja määritellä, jotta sitä voisi verrata erilaisissa konteksteissa?
  • Mitä samanlaisia kielenkäytön tapoja on sekulaarissa ja uskonnollisessa ympäristössä, esim. nationalismi, talous, self-hepit, vapaaehtoistyö, jne.
  • Miten uskonnollinen kieli on muuttunut maalliseksi? Millaisilla lingvistisillä keinoilla pyhää ilmaistaan sekulaarissa ympäristössä?

Aika: tiistaina 11.9.2018

Paikka: Helsingin yliopiston tutkijakollegium (3. kerroksen sali)

Ohjelma: kokopäiväseminaari (puhujille kustannetaan kahvit, lounas ja illallinen)