Syntysanat

Ajatus Sanat työssä -seminaarista (4.-5.9.2014) sai alkunsa valtakunnallisessa TAIKA-hankkeessa. Se oli työelämän kehittämishanke, jossa käytettiin ja tutkittiin taidelähtöisiä menetelmiä työpaikoilla.

Työpaikoilla järjestettiin esimerkiksi teatterin, tanssin, kuvataiteen, kirjoittamisen tai musiikin työpajoja osana organisaation, työyhteisön tai henkilöstön kehittämistä. Toiminta tapahtui ammattilaisen ohjauksessa; osanottajien ei tarvinnut hallita mitään taiteenlajia, eikä tavoitteena ollut tuottaa “hienoa” taideteosta vaan hyvä prosessi, jonka vaikutukset osanottajat kokivat itsessään.

Eri taiteenalojen ammattilaisten kanssa työskennellessämme huomasimme, ettei sanataiteen ammattilaisia ollut mukana toiminnassa samalla tavalla kuin monen muun taiteenlajin edustajia. Joten halusimme kutsua alan ammattilaisia pohtimaan asiaa yhdessä.

Toki sanataiteen kentällä tehdään jo monenlaista yhteistyötä muun työelämän kanssa. Hienoja esimerkkejä tarjoilee muun muassa turkulainen Kirjan talo.

Anu_ja_roll_up
Anu-Liisa Rönkä työskentelee erikoissuunnittelijana Helsingin yliopston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kehittämisohjelmassa Yhteisöjen luova kehittäminen ja monikulttuurisuus.

Teksti: Anu-Liisa Rönkä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *