Say it again, kid -projekti

Say it again, kid! (lyhyemmin SIAK) on Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa vuonna 2014 käynnistynyt, Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti. Projektissa kehittiin vuosina 2015–2018 pilottiversio digitaalisesta kielenoppimispelistä alakouluikäisten lasten äänteiden harjoitteluun ja kielen oppimiseen monitieteisestä näkökulmasta. Hanke sai vuonna 2019 Business Finlandin rahoituksen. Jatkossa kielenoppimispelin soveltuvuutta testataan 4–12-vuotiaiden lasten vieraiden kielten harjoitteluun. 

Say it again, kid! -peli on tällä hetkellä suunnattu lapsille, ja sillä on kaksi keskeistä tavoitetta:

  1. Parantaa lasten sanaston ja ääntämisen oppimista.
  2. Selvittää digitaalisen, puhelimella tai tablettitietokoneella pelattavan pelin soveltuvuutta alle kouluikäisten lasten vieraan kielen oppimiseen

SIAK:n keskiössä on kielenoppimispeli, jota pelataan puhumalla. Peli hyödyntää automaattista puheentunnistusta, jonka avulla se arvioi lapsen puhetta, antaa lapselle palautetta ja kerää tietoa oppimisen etenemisestä. Pelaamalla lapsi siis oppii kieltä ja sen ääntämistä luonnollisesti, harjoittelun kautta.

 

Kiinnostuitko?

Tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

 

Parhain terveisin,
Say it again, kid! -projektilaiset