Say it again, kid -projekti

Say it again, kid! (lyhyemmin SIAK) on Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa vuonna 2014 käynnistynyt, Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti, joka selvittää alakouluikäisten lasten äänteiden harjoittelua ja kielen oppimista monitieteisestä näkökulmasta.

Say it again, kid! -peli on tällä hetkellä suunnattu lapsille, ja sillä on kaksi keskeistä tavoitetta:

  1. Parantaa lasten sanaston ja ääntämisen oppimista.
  2. Selvittää pelaamisen oppimishyötyjä lapsilla, jotka lukevat sujuvasti tai joilla on todettu lukivaikeus.

SIAK:n keskiössä on kielenoppimispeli, jota pelataan puhumalla. Peli hyödyntää automaattista puheentunnistusta, jonka avulla se arvioi lapsen puhetta, antaa lapselle palautetta ja kerää tietoa oppimisen etenemisestä. Pelaamalla lapsi siis oppii kieltä ja sen ääntämistä luonnollisesti, harjoittelun kautta.

 

Kiinnostuitko?

Tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

 

Parhain terveisin,
Say it again, kid! -projektilaiset