Päiväkoti-ikäisten peli

Jatkamme keväällä 2019 pelin testausta ja tutkimusta päiväkoti-ikäisten lasten kanssa.
Uusin pelimme Pop2Talk pian saatavilla! https://www.pop2talk.com/

Tarkastelemme digitaalisen, puhelimella tai tablettitietokoneella pelattavan pelin soveltuvuutta alle kouluikäisten lasten vieraan kielen oppimiseen. Peli ei edellytä lukutaitoa, sillä se on puhepohjainen: lapsi tuottaa englannin sanoja mallin mukaan ja automaattinen puheentunnistus arvioi puhetta ja antaa siitä palautetta, minkä toivotaan innostavan lapsia harjoittelemaan puhetta. Peliä käytetään kosketusnäytöllä ja puhumalla. Tavoitteena on oppia englannin äänteitä ja sanoja sekä lyhyitä fraaseja suulliseen kielitaitoon keskittymällä. 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tutkimusavustaja Liisa Koponen liisa.koponen@helsinki.fi