Kiitos koululaisosallistujille!

Koululaisten tutkimusaineiston keruu on päättynyt.

Kiitos kaikille osallistujille ja heidän perheilleen!

Tutkimukseen osallistui:

a) yksikielisiä, sujuvasti lukevia lapsia, joilla itsellään eikä lähisukulaisellaan ole lukivaikeutta tai sen epäilyjä.

b) yksikielisiä  2.–5.-luokkalaisia, joilla on todettu lukivaikeus (dysleksia) tai joilla lukivaikeutta epäillään

Tutkimukseen osallistuvien lasten tuli olla yksikielisiä. Osallistujilla ei tullut olla mahdollisen lukivaikeuden lisäksi muita kielen, oppimisen tai kehityksen häiriöitä tai niiden epäilyjä, muita neurologisia diagnooseja, pään vammoja tai kuulon alenemaa. Tutkimukseen osallistuminen tapahtui huoltajan suostumuksella.

Tutkimukseen osallistumiseen kuului

  • Puhumalla pelattavan oppimispelin pelaaminen tietokoneella tai tablet-laitteella noin 4 viikon ajan kotona. Tarvittavat laitteet sai meiltä lainaksi.
  • Kielitaidon alku- väli- ja loppumittaus, joissa tutkittiinn EEG-menetelmän (elektroenkefalografia, aivojen sähköisen toiminnan mittaus) avulla suomen- ja englanninkielisen kuulotiedon käsittelyä aivoissa Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä (Siltavuorenpenger 1B). Mittaus kesti alkuvalmisteluineen noin kaksi tuntia, ja sen aikana lapsi sai katsella vapaavalintaista lasten elokuvaa. EEG-mittaus on osallistujalle täysin turvallinen, pitkään eri puolilla maailmaa käytössä ollut menetelmä.

EEG-mittauksessa lapselle asetetaan  päähän EEG-myssy ja kuulokkeet.

  • Lisäksi osalla osallistujista tutkimukseen kuului lukemista ja päättelyä arvioivia kynä-paperitehtäviä. Tehtävät tehtiin tutkijan avustuksella ja niihin kului aikaa noin yksi tunti. Kynä-paperitehtäviin pyydettiinn osallistumaan kaikki lapset, joilla on lukivaikeus sekä heitä iältään vastaavat sujuvasti lukevat lapset.