Mannerheimin fragmenttikokoelma

Tietoasiantuntija Eila Kupias kertoo seuraavassa Mannerheimin fragmenttikokoelmasta.

M123-1_rKansalliskirjaston julkaisuarkistossa on nyt myös harvinaisia buddhalaisuuden varhaishistoriaa valottavia fragmentteja Keski-Aasiasta. Fragmenttikokoelma on osa C.G.E. Mannerheimin Aasian-ratsastuksen aikana kokoamasta aineistosta ja tieteellisesti varsin arvokas.

C.G.E. Mannerheim keräsi merkittävän määrän tutkimusaineistoa kaksivuotisella matkallaan Keski-Aasian halki Kiinaan 1906-1908. Matka oli luonteeltaan tiedustelumatka, mutta se naamioitiin tieteelliseksi tutkimusmatkaksi. Tiedustelutyön ohella Mannerheim dokumentoi ja keräsi laajan kokoelman esineistöä ja muuta tutkimusaineistoa. Hän otti myös huomattavan määrän valokuvia. Matkakertomus Matka Aasian halki I–II julkaistiin suomeksi 1940-1941. [1, 2]

Professori Otto Donnerin pyynnöstä Mannerheim keräsi erityisesti vanhoja käsikirjoituksia ja niiden jäänteitä, jollaisia löytyi Itä-Turkestanin rauniokaupungeista. Keski-Aasian kansoilta, mm. kirgiiseiltä, uiguureilta, kalmukeilta ja tiibetiläisiltä peräisin olevista esineistä suurin osa on Kansallismuseon kokoelmissa. Käsikirjoitusaineisto, kartat ja matkalla kirjoitetut päiväkirjat päätyivät lahjoituksena Suomalais-Ugrilaiselle seuralle, joka deponoi ne Kansalliskirjastoon.

Mannerheim-kokoelman fragmentit ovat pääosin kiinankielisiä buddhalaisia tekstejä, joten ne ovat arvokkaita tietolähteitä Turfanin alueen buddhalaisuuden varhaishistorian tutkimuksessa. Vanhimmat fragmentit ovat peräisin 4. vuosisadan keskivaiheilta. Tekstejä tutkinut japanilainen tutkijaryhmä kuvasi Masashi Oguchin (Hosein yliopisto) johdolla fragmenttimateriaalin ja luovutti kuvat kirjastolle julkaistavaksi. Kokoelman luettelointia on tarkentanut professori Tsuneki Nishiwaki.

Mannerheim, C.G.: Ratsain halki Aasian 1906-1908. Valikoiden suomentanut Harry Halén. Suomalais-Ugrilainen Seura. Kustannusosakeyhtiö Otava 2007.

Mannerheim, C.G.: Matka Kiinaan. Tiedusteluraportti 1906-1908. Kääntänyt: Harry Halén. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013.