Järjestelmästä toiseen, osa 2: vähiin käy ennen kuin loppuu

Helsingin yliopistolla ollaan oltu luopumassa Blackboardista jo hyvän aikaa. Signaali seuraa prosessia säännöllisesti ja harvakseltaan. Tämä merkintä on toinen osa sarjassa, jonka ensimmäinen osa julkaistiin keväällä 2010.

Blackboardista luopuminen toteutetaan vaiheittain käyttäjien oikeuksia vähentämällä. Viime kevään jälkeen opettajat eivät enää ole voineet luoda Blackboardiin uusia jaksoja, mutta kuluneen syksyn ajan opetus on vielä ollut mahdollista vanhoilla kurssialueilla. Kuluvan syksyn päättyessä Blackboardin käyttöä rajoitetaan edelleen, kun opiskelijoiden pääsy Blackboardiin tullaan estämään, ja niinpä kevään 2011 opetus on jo toteutettava muita välineitä hyödyntäen.

Suuri osa opettajista hyödynsi pitkää kesätaukoa ja opetteli Moodlen syksyn opetusta varten.

Opettajia on tiedotettu Blackboardin päättyvästä opetuskäytöstä viime vuodesta lähtien ja suositeltu siirtymistä Moodlen käyttöön kuluneen kesän 2010 opetustauolla. Suuri osa opettajista hyödynsikin pitkää kesätaukoa ja opetteli Moodlen syksyn opetusta varten. Pieni joukko opettajia kuitenkin opettaa Blackboardissa edelleen.

HY:ssä käytössä olevaan Blackboard-versioon ei sisälly tilastointi. Niinpä ainoa vaihtoehto tarkkailla Blackboardin opetuskäyttöä on seurata niiden käyttäjien kirjautumisia, joilla on opettajan tai suunnittelijan oikeudet vähintään yhdelle kurssialueelle. Mitä tilastojen perusteella kuitenkaan ei voi tietää on, millä alueilla opettajat käyvät ja mitä he niillä tekevät.

Alkusyksystä tilastoja tutkittiin kuukausittain ja marraskuusta lähtien lista on otettu reilun viikon välein. Käyttäjätiedoista saadaan laitos- ja sitä kautta tiedekuntatiedot, ja käyttömääriä onkin seurattu myös tiedekuntakohtaisesti. Kokonaisuutena käyttö näyttää vähentyneen siten, että tiedekunnissa on enää yksittäisiä opettajia kussakin ja osa pienistä tiedekunnista on lopettanut opetuskäytön jo kokonaan. Alla olevassa kuvaajassa näkyy kehitys kirjautumismäärissä tiedekunnittain syksyn 2010 aikana.

Pelkkä kirjautumistieto ei kuitenkaan kerro opettajan tavasta käyttää Blackboardia, sillä oletettavasti suuri osa opettajista käy Blackboardissa yksittäisiä kertoja hakemassa materiaaleja vanhoilta kurssialueiltaan käytettäväksi Moodlessa. Aktiivista opetuskäyttöä on siksi seurattu vertaamalla eri viikkojen kirjautumistietoja keskenään varsinkin marraskuun ajalta: oletettavasti Blackboardissa opettava opettaja kirjautuu järjestelmään viikottain, muut harvemmin. Nämä toistuvasti kirjautuvat opettajat todennäköisesti opettavat Blackboardissa vielä kakkosperiodin ajan. Säännöllisesti kirjautujissa näkyy myös ylläpidon ja verkko-opetuksen tukihenkilöiden nimiä, mikä ilahduttaa opettajille annettavan tuen kannalta. Alla olevassa kuvaajassa näkyvät opettajien kirjautumismäärät marraskuussa noin-viikoittain.

BB-opekirjautumiset marraskuussa 2010, vertailu viikoittain

Kuten molemmista kuvaajista näkyy, kirjautuneiden opettajien määrä on vähentynyt syksyn aikana selvästi siten, että aktiivisia opettajia on enää muutamia. Suhteellisesti opetuskäyttö on vähentynyt vielä rajummin; opettaja- ja suunnittelijakäyttäjiä on Blackboardissa ollut noin 800. Blackboardin opetuskäyttö on siis luontevasti käymässä vähiin ennen kuin vuodenvaihteessa loppuu kokonaan.

Published by

Deleted User

Special user account.