Välkommen till bloggen!

Denna blogg är ett grupparbete av sju klasslärarstuderande vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Inom kursen Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa har vi arbetat med metoden problembaserat lärande (PBL, problem-based learning), vilket bland annat innebär att vi själva har valt temat, skoluniformer, och formulerat en fråga vi söker svar på i vårt arbete – ska skoluniformer införas i de finska skolorna?

Olika sorters skoluniformer används i skolor i stora delar av världen, och kutymen har särskilt fotfäste i Storbritannien och i gamla brittiska kolonier. Speciellt i privatskolor världen över är det vanligt med skoluniformer. I Norden har vi inte anammat skoluniformkonceptet, men det har diskuterats ifall det vore en bra idé. Det finns argument både för och emot.

Vårt syfte med bloggen är att redogöra för och diskutera olika för- och nackdelar med skoluniformer ur ett perspektiv som belyser mångfaldsfrågor och frågor om social rättvisa. Vi kommer att publicera texter som reflekterar kring skoluniformer, inklusive en intervju med två skolelever från England som i sin vardag använder skoluniformer.

Välkommen att ta del av våra reflektioner!

/De sju klasslärarstuderandena bakom bloggen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *