Skoluniformer och mobbning

Skoluniformer motiveras ofta med argumentet att de minskar mobbning. Detta kan vara helt korrekt, men oavsett är saken inte alldeles så svartvit. Då alla måste klä sig likadant, alltså i skoluniform, hävdar många att elever inte mer blir mobbade på grund av deras stil och klädval. Press och tävling relaterat till att klä sig enligt rådande mode minskar. Skillnaden mellan rika och fattigare elever blir inte mer lika synlig då ingen kan klä sig i enbart märkeskläder. Dock kan man argumentera mot detta: Elever som kommer från ekonomiskt välbärgade familjer kan på andra sätt framföra detta, t.ex. genom dyr elektronik och olika accessoarer (smycken, väskor, skoltillbehör).

Fastän det skulle stämma att elever inte längre blir mobbade på bas av hur de väljer att klä sig, betyder det inte att de inte skulle förekomma annan typ av mobbning. Det finns ingen forskning enligt vilken skoluniformer minskar mobbning överlag, säger professor Tony Volk vid Brock University. Mobbare hittar alltid på något att mobba om och ifall klädstilen inte mer kan mobbas, fokuserar de möjligtvis på t.ex. frisyr, utseende eller skolprestationer. Man kan alltså inte anta att införandet av skoluniform skulle ta bort all mobbning, dock skulle den kunna reducera den förekommande mobbningen. En annan syn på saken är också att skoluniformens uppgift inte är att stoppa mobbningen, det är något som personal och elever tillsammans måste försöka åstadkomma.

Det finns även risk för segregation mellan olika skolor ifall uniformerna skulle skilja sig från varandra. T.ex. privatskolor skulle antagligen ha sina egna skoluniformer, vilket skulle kunna leda till mobbning över skolgränserna. Det blir mera synligt i vilken skola man går i då uniformen antagligen skulle vara försedd med skolans logotyp. Då kan socioekonomiska skillnader bli mer synliga igen. Från ett föräldraperspektiv sett kunde skoluniformerna vara fördelaktiga speciellt med tanke på familjer som har sämre ekonomisk ställning; då skulle föräldrarna inte behöva tänka på ifall deras barn blir mobbat p.g.a. sina kläder. Barnen behöver inte mer lägga extra tid på morgonen för att välja vad de ska ha på sig och kan därmed sova längre. Skoluniformen skapar också en känsla av att bli socialt accepterad.

Referenser:

http://school-uniforms.procon.org 10.2.2017

Jenna L. och Viktor F.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *