Arkistojen havinaa

Sosiologian alumnit ovat toimineet vuodesta 2004. Neuvosto kokoustelee säännöllisen epäsäännöllisesti ja suunnittelee ja järjestää alumniverkostolle erilaisia tilaisuuksia. Ideoita ja apua otetaan ilomielin vastaan koko alumniverkostolta!

Vuosittain neuvosto järjestää alumneille yhden isomman tapahtuman, jonkin teeman ympärille. Aiempina vuosina on kokoonnuttu yhteen esimerkiksi Sosiologi minussa, Sosiologi taiteilijana, Sosiologia vaikuttajana, Yhteisön kaipuu ja Paluu Franzeniaan -tilaisuuksiin.

Lisäksi alumnit ovat käyneet yhdessä kulttuuririennoissa, puhumassa erilaisissa opiskelijoiden työelämätilaisuuksissa, järjestäneet vierailuja työpaikoille sekä kirjoittaneet Kontakti-lehteen alumnijuttuja.