Vuosi 2007

Sosiologi vaikuttajana -tilaisuus 22.5.

Alumnit kokoontuivat keväisissä tunnelmissa pohtimaan sosiologien vaikuttamismahdollisuuksia Hotel Arthurin juhlasaliin.

Pystyykö sosiologi vaikuttamaan yhteiskuntaan? Miten? Pitäisikö sosiologien vaikuttaa enemmän? Minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia eri sektoreilla ja työtehtävissä on? Eri aloilla työskentelevät sosiologit kertovat:

  • tutkimusjohtaja Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusseura
  • yhteiskuntavastuuasiantuntija Marjut Lovio, Kesko
  • toimittaja Esa Mäkinen, Helsingin Sanomat
  • pääsihteeri Hannele Varsa, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE), STM
  • Programme Officer Sanna Vesikansa, UNFPA

Lyhyiden puheenvuorojen jälkeen oli Vaikuttajapaneeli, jonka vetivät Maija Fast ja Minna Viuhko alumnineuvostosta. Kysymyksiä esitettiin ja keskustelua virisi. Paneelin jälkeen keskustelua jatkettiin vielä vapaamuotoisemmissa merkeissä tarjoilujen parissa. Kaiken kaikkiaan tilaisuus sai osallistujilta ja puhujilta  kiittävää palautetta ja vastaavanlaisia tapahtumia toivottiin alumneilta myös jatkossa.