Papers at Society of Swedish Literature in Finland

Maren Jonasson och Jani Marjanen presenterade sina forskningsprojekt på Svenska litteratursällskapets forskarträff 25/11 2016.

Maren Jonasson, De allmänna finska lantbruksmötena 1847–1870 som arenor för politiska, samhälleliga och agrara reformsträvanden: med komparativa utblickar mot allmänna svenska lantbruksmöten och danska landmandsforsamlinger

Jani Marjanen, Tidningspressen och offentlighet i Finland efter 1809

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *