På svenska

Perioden från Borgå lantdag 1809 fram till lantdagen 1863 har kallats ”statsnatt”. Begreppet myntades av fennomanen Yrjö Koskinen för att beskriva en period av politisk stagnation.

Yrjö Koskinens metafor har befästs på två sätt i finländsk historieskrivning. För det första har det nationella perspektivet varit så dominerande att man inte uppmärksammat hur den internationella politiska och språkliga utvecklingen trots allt påverkade det finländska politiska klimatet. För det andra har fokus på det finska språkets utveckling gjort att den politiska debatten på svenska under denna tid fått väldigt lite uppmärksamhet.

Forskningsprojektet Statsnatten i ny belysning: Politisk kultur i Finland ur ett transnationellt perspektiv 1809–1863 studerar dels politiska diskussioner på svenska, dels alternativa former av politisk aktivitet som uppstod i avsaknaden av en fungerande ståndsrepresentation under den här tiden. Projektets forskare granskar hur finländska tidningar rapporterade om utländska politiska händelser och idéer. De undersöker också de idéer och begrepp som florerade i Finlands Riddarhus och under de allmänna finska lantbruksmötena.

Projektet är förlagt till Helsingfors universitet och finansieras av Svenska littertursällskapet i Finland. Projektet är treårigt.