28.2. Nokkelaa menoa

Professorit Kirsti Lonka ja Leena Krokfors ovat molemmat opetuksen ja opetusteknologian intohimoisia tutkijoita ja kehittäjiä. Opetuksen kehittäminen lähtee kuitenkin aina oppimisesta: ”Ensin pitää miettiä, miten ihminen oppii ja millainen pedagogiikka tukee tätä”, painottaa professori Lonka.

Luokkahuone, liitutaulu ja pulpettirivi eivät kenties ole tulevaisuuden koululaisten arkea. Jo nykyiset, 1990- ja 2000 -luvuilla syntyneet ”diginatiivit” oppijat elävät täysin toisenlaisessa informaatio- ja teknologiaympäristössä kuin isovanhempansa. Heille tietokoneet ja mobiililaitteet sovelluksineen ovat aina olleet itsestään selvä osa arkea. Miten tämä huomioidaan opetusta kehitettäessä? Miten teknologiaa voidaan yhä enemmän hyödyntää oppimisen tukena? Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella etsitään vastauksia myös näihin kysymyksiin.

Molemmat professorit korostavat oppimisen sosiaalista luonnetta ja näkevät oppimisen yhteisöllisenä tiedon luomisena – sen jakamisen ja kuluttamisen sijaan. Myös sukupolvien välinen vuorovaikutus voi parhaimmillaan rikastuttaa myös asiantuntijan oppimista. Professori Krokfors iloitsee kohtaamisista yliopisto-opiskelijoiden ja nuorten asiantuntijoiden kanssa: ”Erityisesti kunnioitan sitä mahdollisuutta, että saan oppia heiltä sellaista suoraviivaista ja mutkatonta suhdetta virtuaalisiin ympäristöihin, sosiaaliseen mediaan ja tiedonluomiseen.” Kirsti Lonka kertoo puolestaan oppineensa eniten uudesta teknologiasta omilta tyttäriltään.

Uudelle opetusteknologialle voi löytyä yllättäviäkin sovellusalueita. ”Samalla voimme uudistaa työssä käyvien ihmisten kokous- ja työskentelykäytäntöjä ja tehdä heidän arkeaan mielekkäämmäksi. Esimerkiksi yliopiston johto on kokoustanut tulevaisuuden oppimistiloissamme ja käyttänyt näitä uusia välineitä”, kertoo professori Kirsti Lonka.

Nokkelaa menoa -luentotilaisuuden videointi: livelähetys 28.2.2013 klo 17.00–19.00, tallenne

Tilaisuuden aikana voi osallistua yleisökeskusteluun myös Twitterissä (#studiageneralia) ja tekstiviestitse p. 050 415 4892. Viestit luetaan tilaisuudessa mahdollisuuksien mukaan. Tilaisuudessa on käytössä myös interaktiivinen Flinga-järjestelmä kommentointia ja ajatustenvaihtoa varten. Älypuhelimet, läppärit ja tabletit mukaan!

Kevään 2013 Studia Generalia -luentosarjan ohjelma