7.3.2013: Oikeus oppia

Kotimaisten kielten keskus valitsi viime syyskuussa kuukauden sanaksi ”koulushoppailun” – ilmiön, jota esiintyy erityisesti pääkaupunkiseudulla kouluihin ilmoittautumisen aikaan. Osa vanhemmista valitsee yhä tarkemmin ja varhaisemmassa vaiheessa lapsensa koulun esimerkiksi erikoispainotteisen opetuksen perusteella.

Mitä tämä merkitsee koululaisten tasavertaisuudelle ja kaupunginosien eriytymiselle? Mitä koulutuksen ja oppimisen tasa-arvo ylipäätään tarkoittaa? Torstaina 7.3. pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä kasvatustieteen professori Hannu Simolan ja kaupunkimaantieteen jatko-opiskelija Venla Berneliuksen johdolla. Studia Generalia -illan teemana on silloin Oikeus oppia.

Kun luennoitsijat pohtivat teemojaan etukäteen, tasa-arvon rinnalle nousevat yhteiskunnassamme viime vuosina kasvaneet sosiaaliset, sosioekonomiset ja alueelliset erot ja jaottelut.  Kuten peruskoulun perustamisvaiheissa 1970-luvulla, tulee koulutuksellista tasa-arvoa edelleen puolustaa – joskin eri syistä kuin aikaisemmin. ”Tasa-arvo on monitulkintainen ja historiallisesti muuttuva mutta myös kiistanalainen käsite.” sanoo professori Hannu Simola. Hän lupaakin luennossaan tarkastella suomalaisen peruskoulutuksen ja oppimisen kehityslinjoja tasa-arvon useista eri näkökulmista.

Luennoitsijoista molemmat korostavat yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon merkitystä koulutuksellisen tasa-arvon edistäjinä ja erojen kaventajina. Venla Bernelius on tutkinut erityisesti helsinkiläistä koulumaailmaa ja koulujen toimintaympäristöjen muutosta: ”Helsingin seutu on historiallisessa murrosvaiheessa. Nopeasti syvenevät yhteiskunnalliset jaot heijastuvat kouluihin kasvavina osaamisen eroina.”

Koulutusjärjestelmä tai yksittäiset koulut eivät yksinään voi taata koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, vaan asia on otettava huomioon myös muussa yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. ”Koulutuksen ja oppimisen erot kumpuavat ensisijaisesti yhteiskunnallisista jaoista koulujen ulkopuolella.” sanoo Bernelius. ”On luotava edellytykset sosiaaliselle, yksilölliselle ja osallistavalle tasa-arvolle koulutuksessa”, peräänkuuluttaa Simola.

Oikeus oppia -luentotilaisuuden videointi: livelähetys 7.3.2013 klo 17.00–19.00, tallenne.

Tiivistelmät tilaisuuden luennoista tässä blogissa:

Tilaisuuden aikana voi osallistua yleisökeskusteluun myös Twitterissä (#studiageneralia) ja tekstiviestitse p. 050 415 4892. Viestit luetaan tilaisuudessa mahdollisuuksien mukaan.

Kevään 2013 Studia Generalia -luentosarjan ohjelma