Martti Vainio: Aistit, puhe ja kieli

Professori Martti VainioIhmisten tarve kommunikoida keskenään puhumalla voidaan nähdä osana kaikkien elävien olentojen signaloinnin ja signaalien tulkinnan tarpeen jatkumoa.

Kyky puhua — tuottaa ja ymmärtää puhuttua kieltä — perustuu etupäässä kuulon, mutta myös muiden aistien sekä artikulatorisen toiminnan ja aivojen yhteistoimintaan suhteessa toisiin puhujiin. Puhuminen perustuu ihmisten kykyyn tuottaa ja ymmärtää symboleja, jotka voidaan irrottaa ajasta ja paikasta. Artikulatorisen toiminnan ja yleisten kognitiivisten kykyjen varaan biologisen ja kulttuurisen evoluution kautta kehittynyttä symbolijärjestelmää kutsutaan luonnolliseksi kieleksi. Puhe ja sen varaan rakentuva kieli ovat tärkein ihmistä muista eläimistä erottava piirre.

Studia Generalia – luennossaan Martti Vainio kertoo aistien, puheen ja kielen suhteista ja esittelee uusia tutkimustuloksia mm. käsien eleiden ja puheen suhteista.

Martti Vainio on Helsingin yliopiston fonetiikan professori. Hän on puheen tutkimuksessa erikoistunut puheen prosodiaan — sen rytmiseen ja melodiseen puoleen — sekä puhesynteesiin. Tällä hetkellä hänen johtamissaan tutkimusprojekteissa tutkitaan mm. artikulaation ja eleiden suhteita, puheen hierarkisia rakenteita ja kehitetään puhesynteesiä.

Professori Martti Vainio luennoi Studia Generalia – luentosarjassa Aistit torstaina 30.10.2014. Luento on kaikille avoin, ja sitä voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen. Tervetuloa!

Lisätietoa
Luentosarjan koko ohjelma