Opehaaste!

12625905_puuvärit kädessä_printMietimme harvoin omia aistimuksiamme. Mitä jos laittaisit oppilaasi asialle? Rakenna oppimisprojekti Aistien rajoilla- tai muun syksyn 2014 Studia Generalia -esityksen ympärille!

Ota haaste vastaan ja lähetä 31.1.2015 mennessä lyhyt kuvaus projektista, jonka voisit tehdä luokkasi kanssa joko twitterin kautta @HYAvoin tai sanna.saari-salomeri@helsinki.fi. Haastetta voit lähestyä käyttämällä vaikka kuvanjako- tai mikroblogipalvelua tai haastamalla oppilaita kirjoittamaan omaa aistipäiväkirjaa.

Aisti-luentojen pohjalta ideoituja projektisuunnitelmia julkaistaan Studia Generalia -blogissa kevään 2015 aikana.


Katso myös Prezi-esitys Aistien rajoilla -luennosta!

Tiedejulkisuuden opiskelijat koostivat Prezi-esityksen Aistien rajoilla -luennosta 6.11. Sieltä löydät lyhyitä nostoja luennon aiheista, videoleikkeitä ja käsitekartan aiheen hahmottamiseksi. Voit käyttää Preziä halutessasi oman opetusprojektisi ideoinnin apuna. Millaisen kokonaisuuden itse tuottaisit oppilaidesi kanssa?

Prezin ovat tehneet Tiedejulkisuuden opintojen opiskelijat: Marja Happonen, Hanna Ikäheimo, Riikka Jokinen, Tiina Komppa ja Eeva Salmenpohja.


Lisätietoa Aistien rajoilla -tilaisuudesta 6.11.
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkovideotallenteisiin

Opehaasteen ovat ideoineet Avoimen yliopiston tiedejulkisuuden opiskelijat.
Lisätietoa tiedejulkisuuden opinnoista

Studia Generalia Aistit-kysely

metsä20

Avoimen yliopiston Studia Generalia Aistit –luentosarjan yhteydessä järjestettiin aisteihin liittyvä kysely, jossa osallistujilta kysyttiin heidän suosikkejaan ja inhokkejaan mauissa, hajuissa ja äänissä. Osallistujia pyydettiin myös kertomaan, että mikä heidän mielestään on kauneinta maailmassa.

Continue reading

Puhetta puheesta ja kielestä

Malumma taketeStudia Generalia -luennolla 30.10. professori Martti Vainio kertoi aistien, puheen ja kielen suhteista sekä esitteli tutkimustuloksia muun muassa käsien eleiden ja puheen suhteista.

Kyky puhua ja puheen varaan rakentuva kieli ovat tärkein ihmisen muista eläimistä erottava piirre. Puhe on kurkunpäässä tuotettua ääntä, joka suodattuu ääntöväylässä eli kurkunpäässä sijaitsevien äänihuulten ja huulten välillä aikaansaatuna artikulaationa, äänteinä. Puhe etenee ääniaaltoina ajassa eikä jää pysymään. Puhe on siis akustinen signaali, jonka kuuloelinten ja aivojen yhteistoiminta muuttaa merkityksiksi. Tämä prosessi on keskeinen ihmisen biologiaa ja kulttuurista elämää linkittävä tekijä.

Continue reading

30.10. Kuulo

beauty boy listen tin can telephone

 

  • Mikä on kuuloaistin merkitys kielen, puheen ja vuorovaikutuksen kehityksessä?
  • Mistä kumpuaa tarve musiikkiin?

Helsingin yliopiston fonetiikan professori Martti Vainio sekä erikoislääkäri, dosentti Irma Järvelä tarkastelevat kuuloaistin monimuotoisuutta Studia Generalia -illassa Kuulo torstaina 30.10.2014 klo 17.00-19.00 (Porthania, Yliopistonkatu 3)

Ennakkotietoa luennoitsijoista aiheineen:
Professori Martti Vainio: Aistit, puhe ja kieli
Erikoislääkäri, dosentti Irma Järvelä: Musiikki meissä

Continue reading

Martti Vainio: Aistit, puhe ja kieli

Professori Martti VainioIhmisten tarve kommunikoida keskenään puhumalla voidaan nähdä osana kaikkien elävien olentojen signaloinnin ja signaalien tulkinnan tarpeen jatkumoa.

Kyky puhua — tuottaa ja ymmärtää puhuttua kieltä — perustuu etupäässä kuulon, mutta myös muiden aistien sekä artikulatorisen toiminnan ja aivojen yhteistoimintaan suhteessa toisiin puhujiin. Puhuminen perustuu ihmisten kykyyn tuottaa ja ymmärtää symboleja, jotka voidaan irrottaa ajasta ja paikasta. Artikulatorisen toiminnan ja yleisten kognitiivisten kykyjen varaan biologisen ja kulttuurisen evoluution kautta kehittynyttä symbolijärjestelmää kutsutaan luonnolliseksi kieleksi. Puhe ja sen varaan rakentuva kieli ovat tärkein ihmistä muista eläimistä erottava piirre.

Continue reading