Risto Saarinen: Kuolemisen taito

Professori Risto Saarisen luento Studia Generalia -luentosarjassa 17.3.2011. Tilaisuuden teemana Elämän rajalla.

”Kuolemisen taito”, latinaksi ars moriendi, on vanha elämänhallinnan tapa ja kirjallisuudenlaji. Tällä otsikolla varustettuja kirjoja on kirjoitettu keskiajalta aina meidän päiviimme saakka. Nykypäivänä  käytetään enemmän nimekettä elämäntaito, mutta elämäntaidon kirjoissa on paljon samaa vanhan ars moriendin kanssa. Esimerkiksi nykypäivänä suositut downshifting– eli hitaan elämän oppaat sisältävät monia samantapaisia aineksia kuin vanhat kuolemisen taidon kirjat, jotka usein laajenevat koko elämän hallinnan oppaiksi. Continue reading

Risto Pelkonen: Hoidon rajat

Arkkiatri Risto Pelkosen luento Studia Generalia -luentosarjassa 17.3.2011. Tilaisuuden teemana Elämän rajalla.

Lääkintätaidon tavoitteena on edistää terveyttä ja jouduttaa sairaan paranemista, lievittää kärsimyksiä ja jokaisessa tapauksessa auttaa sairasta ihmistä, estää ennenaikainen kuolema ja sallia kuolema silloin, kun on sen aika.

Valtaosa suomalaisista vanhuksista kuolee muualla kuin kotona, erilaisissa hoitolaitoksissa – hoidon ammattilaisten silmien alla hoitotoimien kohteena.  Eliniän pidentymisen myötä kuolema tavoittaa ihmiset yhä vanhempina. Kuollessaan kolme neljästä suomalaisesta on täyttänyt 75 ja kaksi kolmesta 80 vuotta. Tämä on käynnistänyt vilkkaan kansalaiskeskustelun hoidon rajoista kuoleman kynnyksellä.  Continue reading

Jaakko Hämeen-Anttila: Ikä ja arvostus Lähi-idän kulttuureissa

Professori Jaakko Hämeen-Anttilan luento Studia Generalia -luentosarjassa 10.3.2011. Tilaisuuden teemana Vaivaa vai viisautta.

Luennon verkkovideotallenne

Kun Metuselah oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Lemek. Lemekin syntymän jälkeen Metuselah eli vielä 782 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Metuselah eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten. (1Moos. 5: 25–27)

Lähi-idän kulttuureissa korkea ikä on aina liittynyt arvostukseen. Liioitellun pitkä on merkki suuresta viisaudesta. Sama perinteinen ajattelu näkyy vaikkapa Väinämöisen ja Joukahaisen kohtaamisessa. Vaka vanha Väinämöinen edustaa tietoa, viisautta ja lopulta myös mahtia, kun taas nuori rämäpää kuvataan harkitsemattomana ja itsestään liikaa luulevana. Continue reading

Harriet Finne-Soveri: Sairas vanhus järjestelmän viidakossa

Geriatrian dosentti Harriet Finne-Soverin luento Studia Generalia -luentosarjassa 10.3.2011. Tilaisuuden teemana Vaivaa vai viisautta.

Väestö vanhenee kaikkialla maailmassa, Suomi nopeimpien joukossa. Vanhenemisen seurauksena lisääntyy niiden henkilöiden lukumäärä, jotka sairauksiensa aiheuttamien toiminnanvajausten vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua ja huolenpitoa. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle työelämässä olevien huolenpitäjien määrä vähenee. Continue reading

Matti Huttunen: Miesnäkökulma hyvään ikääntymiseen

Professori Matti O. Huttusen luento Studia Generalia -luentosarjassa 3.3.2011. Tilaisuuden teemana Hormonit ja harmoniat.

Vanhuus määritellään usein iän perusteella alkavaksi jäätäessä vanhuuseläkkeelle. Tämän mukaisesti 65-75-vuotiaat elävät vanhuuden nuoruutta, 75-85-vuotiaat vanhuuden keski-ikää ja yli 85-vuotiaat vanhuuden vanhuutta.

Keski-iän tai vanhuuden luokittelu ikävuosien perusteella ei kuitenkaan vasta ikääntyvien omia tuntoja. Sisäinen suhde elämään ja kuolemaan onkin parempi tapa määritellä ikäkausia. Keski-iässä tulemme tietoisiksi elämän rajallisuudesta alkaessamme laskea jäljellä olevia elinvuosiamme. Vanhuus alkaa tämän mukaisesti jäädessämme paikallemme. Continue reading

Aila Tiitinen: Nainen ja hormonit

Professori Aila Tiitisen luento Studia Generalia -luentosarjassa 3.3.2011. Tilaisuuden teemana Hormonit ja harmoniat.

Munasarjojen toiminta hiipuu suomalaisella naisella keskimäärin 50–51 vuoden iässä. Tästä ajankohdasta käytetään termiä menopaussi, joka tarkoittaa naisen viimeisiä kuukautisia. Tähän konkreettisen tapahtumaan liittyvät hormonaaliset muutokset tapahtuvat vähitellen, kuukautisten loppuminen on vain yksi selvä osoitus muutoksesta. Merkittävin muutos on estrogeenitasojen lasku. Krooniset sairaudet voivat vaikuttaa sekä kuukautisten alkamisikään että niiden päättymiseen. Vaihdevuosien ajankohtaan liittyvät mm. perinnölliset tekijät, synnyttäneisyys, tupakointi, sosiaaliryhmä ja paino. Tupakointi varhentaa vaihdevuosia. Laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu varhaisiin vaihdevuosiin liittyvää lisääntynyttä kuolleisuutta, erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin. Continue reading