15.11.2012: Ruoan monet merkitykset

Ruoan monet merkitykset -luentotilaisuuden videointi: livelähetys 15.11.2012 klo 17.00–19.00, tallenne.

Aiheesta keskustelevat professori, sisätautiopin erikoislääkäri Aila Rissanen, ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpela, kotitalouspedagogiikan professori Päivi Palojoki ja sosiaalipsykologian professori Anna-Maija Pirttilä-Backman.

Tilaisuuden aikana voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja myös tekstiviestinä numeroon 050 415 4892. Kysymykset esitetään tilaisuudessa mahdollisuuksien mukaan.

Anna palautetta Ruoka ja elämä -luentosarjasta

8.11.2012: Makuja ja arvoja

Makuja ja arvoja -luentotilaisuuden videointi: livelähetys 8.11.2012 klo 17.00–19.00, tallenne.

Tiivistelmät tilaisuuden luennoista tässä blogissa:

Tilaisuuden aikana voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja myös tekstiviestinä numeroon 050 415 4892. Kysymykset esitetään tilaisuudessa mahdollisuuksien mukaan.

Anna palautetta Ruoka ja elämä -luentosarjasta

Syksyn 2012 Studia Generalia -luentosarjan ohjelma

Maiju Lehmijoki-Gardner: Pyhä ruoka

Dosentti Maiju Lehmijoki-Gardnerin luento Studia Generalia -luentosarjassa 8.11.2012. Tilaisuuden teemana Makuja ja arvoja.

Esitelmäni tarkastelee ruokaa maailmanuskontojen historiassa ja tänään. Se hyödyntää kahta erikoisalaani – kirkkohistoriaa ja terveystieteitä. Esitelmä valottaa ensin uskonnollisiin ruokatottumuksiin liittyviä eettisiä ja maailmankatsomuksellisia peruskysymyksiä. Juutalaisuuden, kristinuskon, islamin, hindulaisuuden ja muiden maailmanuskontojen vaalimissa perinteisissä käsityksissä ruoasta tiivistyvät perustavanlaatuiset kysymykset elämästä ja kuolemasta, hengen ja materian välisestä tasapainosta sekä tekojen ja ihanteiden haastavasta liitosta.  Continue reading

Hely Tuorila: Miksi, miltä ja kenelle ruoka maistuu?

Professori Hely Tuorilan luento Studia Generalia -luentosarjassa 8.11.2012. Tilaisuuden teemana Makuja ja arvoja.

Muutama vuosikymmen sitten pidettiin uuden ajan uhkakuvana – tai mahdollisuutena – sitä, että ruoan voisi korvata ravitsemuksellisesti täysipainoisilla pillereillä. Näin ei ole käynyt eikä tällaisia näkymiä enää juurikaan maalailla. Sen sijaan ruoan maku ja sen kulttuuriset merkitykset on tunnustettu osaksi ihmisen biologiaa ja hyvää elämää. Continue reading

1.11.2012: Riittääkö ruoka, riittääkö vesi?

Riittääkö ruoka, riittääkö vesi? -luentotilaisuuden videointi: livelähetys 1.11.2012 klo 17.00–19.00, tallenne.

Tiivistelmät tilaisuuden luennoista tässä blogissa:

Tilaisuuden aikana voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja myös tekstiviestinä numeroon 050 415 4892. Kysymykset esitetään tilaisuudessa mahdollisuuksien mukaan.

Vettä on vähän, paitsi Suomessa Helsingin yliopiston uutinen 1.11.2012

Syksyn 2012 Studia Generalia -luentosarjan ohjelma

Markku Löytönen: Vettä on vähän

Professori Markku Löytösen luento Studia Generalia -luentosarjassa 1.11.2012. Tilaisuuden teemana Riittääkö ruoka, riittääkö vesi?

Auringon säteily jakautuu maapallolla epätasaisesti, mikä synnyttää planetaarisen tuulijärjestelmän ja merivirrat. Ne kuljettavat lämpöä päiväntasaajan tienoilta kohti napoja. Maapallo on tavallaan ilma- ja vesijäähdytetty järjestelmä. Tämä on havainnollistettu kuvilla 1 ja 2. Continue reading

Jari Valkonen: Riittääkö ruoka vielä vuonna 2025?

Professori Jari Valkosen luento Studia Generalia -luentosarjassa 1.11.2012. Tilaisuuden teemana Riittääkö ruoka, riittääkö vesi?

Ruuan riittävyys on suuri haaste ihmiskunnalle nykyisten väestönkasvuennusteiden ja ilmastonmuutosennusteiden valossa. Nykyisinkään ravinto ei jakaudu tasaisesti väestölle, minkä seurauksena aliravitsemus ja suoranainen nälänhätä vaivaavat osaa maapallon ihmisistä. Ongelmat kumpuavat mm. ruuantuotannon kannalta vaikeista tai arvaamattomista luonnonolosuhteista, maailmantalouden mekanismeista, köyhyydestä ja osaamistason eroista. Continue reading

Ravitsemuksen perusteet: Marina Heinonen vastaa

Ruoka ja elämä -luentosarjan ensimmäiset luennoitsijat, professori Marina Heinonen ja apulaisprofessori Kirsi Pietiläinen lupasivat vastata blogissa niihin tekstiviestikysymyksiin, jotka jäivät tilaisuudessa esittämättä.

Ensimmäisenä vastaa professori Marina Heinonen yleisön kysymyksiin Itämeren ruokavaliosta, vitamiinien liikasaannista ja teollisten lisäaineiden turvallisuudesta. Continue reading

25.10.2012: Keinotekoista vai luonnonmukaista?

Keinotekoista vai luonnonmukaista? -luentotilaisuuden videointi: livelähetys 25.10.2012 klo 17.00–19.00, tallenne.

Tiivistelmät tilaisuuden luennoista tässä blogissa:

Tilaisuuden aikana voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja myös tekstiviestinä numeroon 050 415 4892. Kysymykset esitetään tilaisuudessa mahdollisuuksien mukaan.

Syksyn 2012 Studia Generalia -luentosarjan ohjelma