Anu Lahtinen: Perheen aika

Dosentti Anu Lahtinen


“Kotia ja perhettä on ihannoitu eri aikakausina, ja on haettu yhtä ja oikeaa ideaalia. Käytännössä koteja ja perheitä on kuitenkin aina ollut monenlaisia.”

Anu Lahtinen tarkastelee Studia Generalia -luennossaan perheen ja kodin asemaa historiantutkijan näkökulmasta:

  • Mikä on kodin piirissä pysynyt samana eri vuosisatoina, ja mikä on muuttunut?
  • Keitä kotiin on kuulunut: Onko koti yhtä kuin perhe, ja keitä perheeseen on kuulunut?
  • Miten koti ja sen merkitys yhteiskunnassa on nähty keskiajalta näihin päiviin?
  • Onko perhe ja koti jotakin sellaista, mikä voisi olla uhattuna tai murtua?

Suomen historian dosentti Anu Lahtinen työskentelee Helsingin yliopistossa Suomen ja Pohjoismaiden historian lehtorina. Hän tutkii parhaillaan keskiajan ja 1500-luvun sosiaalihistoriaa ja vetää suomalaisen perhehistorian pitkiä kaaria selvittävää tutkimushanketta “Perheen jäljillä”. Monipuolinen tutkija on vastikään julkaissut kirjan suomalaisen rakkauden historiasta ja kirjoittaa parhaillaan kotiseutunsa Hyvinkään historiaa.

Anu Lahtinen luennoi Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjassa Muuttuvat maailmankuvat 26.2.2015. Luento on kaikille avoin, ja sitä voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen.

Lisätietoa tilaisuudesta
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin