Minna Ruckenstein: Voiko jakamalla omistaa?

Dosentti Minna Ruckenstein. Kuva Tuhat-tietokannasta.
“Jakamalla omistaminen on mahdollisuus rakentaa inhimillisempää, oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää taloutta.”

Jakamistalouden käsite kertoo yhdestä aikamme ajankohtaisimmista, uusista ilmiöistä. Sillä tarkoitetaan tavaroiden, palveluiden tai vaikkapa tiedon yhteistä tai yhteisöllistä tuotantoa, käyttöä ja kulutusta.

Studia Generalia -luennossaan kuluttajaekonomian dosentti Minna Ruckenstein kuvaa sitä, miten omistusta ja resursseja jakamalla voidaan erilaisin tavoin luoda ja ylläpitää taloutta. Hän kertoo jakamistaloudesta, commons-ajattelusta sekä palveluiden, tuotteiden ja kulutuksen digitalisoitumisen roolista uudenlaisen jakamisen mahdollistajana. Luennossa tarkastellaan myös jakamiseen liittyviä haasteita, kuten oikeudenmukaisuuden periaatetta ja sen toteuttamista. Olennaista Ruckensteinin mukaan on, että myös yhteisomistus ja jakaminen tarvitsevat tuekseen yhteisönsä keskuudessa sovittuja rakenteita ja sääntöjä.

Minna Ruckenstein työskentelee tutkijana Kuluttajatutkimuskeskuksessa, joka siirtyi vuodenvaihteessa osaksi Helsingin yliopistoa. Hänen erikoisalaansa on koulutuksen ja teknologian tutkimus. Parhaillaan hän johtaa tutkimusprojekteja, joissa tutkitaan digitalisaation liittyviä kysymyksiä itseymmärryksen, terveyden ja henkilökohtaisten aineistojen näkökulmista. Hän on mukana myös yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden Helsinki Challenge -kilpailussa ryhmässä, joka kehittelee uusia tapoja analysoida sosiaalisen median keskusteluja.

Minna Ruckenstein luennoi Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjassa Muuttuvat maailmankuvat 5.3.2015. Luento on kaikille avoin, ja sitä voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen.

Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin