24.9. Ensimmäinen metri


Syksyn Studia Generalia -luentosarjan avaustilaisuudessa tarkastellaan ihmisen ensihetkiä: syntymää ja varhaislapsuutta.

ENSIMMÄINEN METRI
Professori Oskari Heikinheimo: Syntymä – ihmisen ihmeellisin matka
Dosentti Nina Sajaniemi: Varhainen vuorovaikutus
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola

Aika: torstai 24.9.2015 klo 17.00-19.00
Paikka: Porthania, luentosali PII (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Sen avaa Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola. Tervetuloa!

heikinheimo_oskari_349x250Professori Oskari Heikinheimo:
Syntymä – ihmisen ihmeellisin matka

Vuonna 2013 Suomessa syntyi 58 525 lasta, ja ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28,5 vuotta. Suhteessa hedelmällisessä iässä olevien naisten määrään lapsia syntyi eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja vähiten Itä-Savossa.  (Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Oskari Heikinheimo työskentelee Kätilöopiston osastonylilääkärinä ja Helsingin yliopiston ruotsinkielisen naistentautiopin professorina. Luennossaan hän kuvaa syntymää ja synnytystä laajasti evoluution, kulttuurin ja synnytysturvallisuuden näkökulmista.

Syntymä ei totta tosiaan ole arkinen asia ainakaan syntyvälle lapselle ja hänen vanhemmilleen – mutta siitä perhearki usein vasta alkaa. Professori Oskari Heikinheimon terveiset synnytykseen valmistautuville vanhemmille: “Syntymä on luonnollinen tapahtuma, jossa tarvitaan joskus asiantuntija-apua. Suomessa on maailman turvallisinta synnyttää, joten olkaa luottavaisin mielin. Jos kaikki ei mene suunnitelman mukaan niin muistakaa, että lopputulos on tärkein!”


Dosentti Nina Sajaniemi:
Sajaniemi Nina 2804-15_photo HY_Linda Tammisto
Varhainen vuorovaikutus

Käsitys varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden merkityksestä lapsen myöhemmälle kehitykselle on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana dramaattisesti.

Kehitysneuropsykologian dosentti Nina Sajaniemi puhuu luennossaan varhaisen vuorovaikutuksen avainasemasta aivojen muovautuvuudessa ja oppimisessa, kehon ja aistien yhteistoiminnassa, hermoston säätelymekanismien kehityksessä sekä siinä, miten lapsi kokee ainutlaatuisuutensa suhteessa muihin ympärillään.

Lapset voivat hyvin, kun heidän ympärillään olevat vastuulliset aikuiset viestivät turvan merkkejä, havaitsevat lasten aloitteita ja vahvistavat niitä myönteisellä tavalla. Lapset kannattaa altistaa sosiaaliseselle hyvälle ja varhain aloitettu, laadukasta varhaiskasvatusta tarjoava päivähoito ei ole vaaraksi ensisijaisille kiintymyssuhteille, kehitykselle tai hyvinvoinnille. Lapset hyötyvät useista heistä välittävästä aikuisesta silloin kun aikuiset ymmärävät olla virittyneitä lasten viesteille ja yhteiselle tunteiden tanssille.”

Nina Sajaniemi on varhaiskasvatuksen koulutuksen johtaja, vastuullinen tutkija ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän työskentelee myös neuropsykologian erikoispsykologina lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa.