27.10. Koiria ja ihmisiä

Studia Generalia 27.10.: Koiria ja ihmisiäTorstaina 27.10.2016 klo 17.00–19.00
Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin

Mitä tekemistä koirilla, lauluilla, puheella, kirjoituksilla ja tutkimuksella on keskenään?  Studia Generaliassa esitellään tällä viikolla niiden kautta tutkimuksia, joissa tavalliset kansalaiset, koirat ja koiranomistajat ovat päässeet mukaan tieteentekoon. Luennoitsijoina toimivat molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen. 


Professori Hannes Lohi. Kuva: Linda TammistoFilosofian tohtori Hannes Lohi työskentelee Helsingin yliopistossa molekyyligenetiikan professorina lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on myös Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ryhmänjohtaja.

Lohi on perustanut ja johtaa Suomessa monitieteistä koirien geenitutkimusta mallina perinnöllisille ihmissairauksille. Hänen tutkimusryhmänsä on rakentanut yhden maailman suurimmista koirien biopankeista. Moneen kertaan palkittu hanke on kerännyt miljoonien rahoituksia ja johtanut useisiin läpimurtoihin sairausgenetiikassa. Tutkimus on tuottanut myös uusia kaupallisia innovaatioita, jotka muuttavat eläinlääkäreiden arkea ja lemmikkien hoitoa maailmanlaajuisesti.

Luennollaan Terveydeksi: Koira tieteen palveluksessa Lohi havainnollistaa esimerkkien avulla miten koirien geenitutkimus voi edistää sekä omaa että parhaan ystävämme terveyttä ja hyvinvointia.

Koirien geenitutkimus: Koirangeenit.fi

Pääsihteeri Tuomas LehtonenSuomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsihteeri ja Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti Tuomas M.S. Lehtosen akateeminen tausta on keskiajan tutkimuksessa. Hänet on palkittu tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla vuosina 1998 ja 2006 ja Valoisa keskiaika -kunniamaininnalla vuonna 2006.

Tällä hetkellä Lehtonen tutkii suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteita sekä kansankielisen ja latinankielisen kulttuurin suhteita keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa, ja johtaa SKS:ssa toteutettavaa hanketta Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa

Studia Generalia – luennollaan Laulua, puhetta ja kirjoitusta – SKS ja kansan ääni Lehtonen kertoo kansan ännestä, jota Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on eri tavoin tallentanut jo  vuodesta 1831. Sen perimmäisenä tarkoituksena on ollut luoda suomenkielinen tiedollinen kulttuuri ja sen varaan suomalaisille identiteetti. Käsitystä suomalaisuudesta on rakennettu suullisen ja kirjallisen kulttuurin risteyksessä – suullinen kulttuuri ja sen monumentit Kalevalan perustana olevasta vanhasta kansanrunoudesta tuoreeseen muistitietoon ovat kansalaisten omaa ääntä. Sittemmin luotu termi ”kansalaistiede” eli maallikkojen tuottama tieteellinen tieto muistuttaa monin osin SKS:ssa jo kohta pari sataa vuotta harjoitettua toimintaa.

375 humanistia: Tuomas M.S. Lehtonen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

 

STUDIA GENERALIA ON TIEDETTÄ KAIKILLE.
SEN JÄRJESTÄÄ HELSINGIN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO.
TERVETULOA!