16.3. Työtä ja toimeentuloa

Torstaina 16.3.2017 klo 17.00–19.00
Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin

Miltä näyttää suomalaisen työn tilanne ja tulevaisuus? Millaista on aikamme työelämä nuorten aikuisten silmin? Entä mitä voikaan myötätunnolla saada aikaan? Studia Generaliassa puhutaan tällä viikolla työstä ja toimeentulosta.

Professori Mika Pantzar. Kuva: HY, Linda TammistoProfessori Mika Pantzar: Työ ei lopu.

Mika Pantzar avaa illan valottamalla sitä, millaisessa muutoksessa työ on, ja miltä tulevaisuuden työ näyttää. Hoitavatko robotit pian kaikki työmme, vai onko näköpiirissä jotakin muuta?

Kuten jo luennon otsikko vihjaa, Pantzarin mukaan työ ei lopu,  vaan muuttaa muotoaan. Uusi tekniikka luo uusia tarpeita, uusia markkinoita ja myös uudenlaisia kyvykkyyksiä – ja tarvetta myös uudenlaiselle työlle. Pantzar muistuttaa lisäksi, että palkkatyön ohella tulisi tarkastella myös muita kansantalouteen vaikuttavia työn muotoja, esimerkiksi kotityötä ja vapaaehtoistyötä.

“Yksi teemaani liittyvä myytti on oletus, jonka mukaan työtehtävät ikäänkuin häviäsivat kansantaloudesta. Olen eri mieltä tällaisen deterministisen ajattelun kanssa. Ainakin Suomessa on paljon hitausvoimia ja muutosvastarintaa. Mikä tärkeintä, tulevaisuudessa koneet eivät korvaa ihmistä vaan täydentävät työvoimaa. Tämä tarkoittaa sitä että työ ja koneet ovat toisiensa suhteessa komplementaarisia, eivät korvaavia.”

Mika Pantzar on Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja ja kuluttajatutkimuksen professori. Hän on myös Studia Generalia -tieteelisen ohjausryhmän jäsen ja luentosarjojen aktiivinen taustavaikuttaja.

Suosittelemme myös:
Mika Pantzar: Kuluttajakansalainen työelämässä (Studia Generalia Arki, syksy 2015)

 

Dosentti Sanna Aaltonen:
Startuppeja ja silpputyötä. Nuoret aikuiset työelämässä.

Kun puhutaan nuorista aikuisista työelämässä, huomio rajoittuu usein heidän kykyynsä ja halukkuuteensa osallistua työelämään, mutta olisi tärkeää tarkastella myös sitä, millaiset odotukset heihin kohdistuu ja millaiseen työelämään nuoret ovat kiinnittymässä. Nuorisotutkija, dosentti Sanna Aaltonen tarkastelee luennossaan sitä, millaista on olla nuori aikuinen työelämässä.

“Meillä on myyttinen ajatus suomalaisesta ahkerana työntekijänä, ja piti se sitten paikkansa tai ei, se ei aina tunnu pätevän nuoriin aikuisiin. Nuoruutta voi toki itsessään pitää myyttisenä ikävaiheena, mutta siihen ladataan ristiriitaisia ajatuksia, niin toiveita kuin pelkoja kansakunnan tulevaisuuteen liittyen. Nuorella työntekijällä on aina enemmän todistettavaa kuin työuransa puolivälissä olevalla ja nuoria leimaavan julkisen keskustelun myötä todistustaakka tuntuu vain kasvavan.”

Sanna Aaltonen työskentelee Nuorisotutkimusseurassa erikoistutkijana. Tutkimustyössään hän on ollut kiinnostunut muun muassa siitä, miten koulun marginaalissa olevat nuoret siirtyvät peruskoulusta eteenpäin, miten perhe on nuorten tukena tulevaisuuspohdinnoissa ja miten sukupuoli ja yhteiskuntaluokka vaikuttavat siihen, millaista nuoruutta on mahdollista elää.

 

Professori Anne-Birgitta Pessi. Kuva: HY, Linda TammistoProfessori Anne-Birgitta Pessi:
Myötätunnolla tulokseen

Työn tuloksellisuus ja sen mittaaminen on yksi aikamme työelämän tunnusomaisista piirteistä. Mutta mitä todella on työn tulos?

Professori Anne-Birgitta Pessi tarkastelee luennossaan työtä ja työelämää vuorovaikutuksen, kohtaamisten ja erityisesti myötätunnon kautta: Mitkä ovat töissä merkityksellisimpiä hetkiä, ja tulevatko ne antamisen vai ottamisen kautta. Mitä on myötätunto, ja kykeneekö ihminen todella – varsinkaan töissä – aitoon myötätuntoon? Mitä myötätunnon vaikutukset ovat töissä, yksilön ja yhteisön tasolla?

“Myötätunto on luontainen voima jokaisessa meissä, ja vahvemmin viljeltynä toisi työhön monenlaista hyvää: parempaa työhyvinvointia, sitoutuneisuutta, merkityksellisyyttä, ja näiden kautta myös parempaa tulosta.”

Anne-Birgitta Pessi on Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori. Hän on tutkinut muun muassa myötätuntoa, altruismia, arvoja, vapaaehtoistyötä ja merkityksellisyyden kokemuksia. Parhaillaan Pessi johtaa monitieteistä tutkimushanketta CoPassion, Myötätunnon mullistava voima.

Suosittelemme myös:
Anne-Birgitta Pessin kirja Myötätunnon mullistava voima ilmestyy ensi syksynä. Studia Generalia -yleisö voi tilata kirjaa ennakkoon postkuluitta osoitteesta:
https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/966258611.html

STUDIA GENERALIA ON TIEDETTÄ KAIKILLE.
SEN JÄRJESTÄÄ HELSINGIN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO.
TERVETULOA!