Millainen on hyvä ratkaisu?

Jos haluamme kehittyä yhteiskuntana suuntaan tai toiseen, meidän pitää etsiä keinoja, joilla voimme etsiä ratkaisuja kohtaloamme määrittäviin kysymyksiin. Vallitsevien olosuhteiden muuttaminen on kuitenkin ymmärrettävästikin hankalaa ja uusien ajatusmallien leviäminen tuntuu olevan joskus tuskaisen hidasta. Kuitenkin juuri tuoreiden ideoiden ja sitä kautta uudenlaisten toimintatapojen ja asennemuutoksen syntyminen on elintärkeää kehityksen kannalta. Se, mikä on todellisuudessa “kehitystä”, riippuu tietenkin tulkitsijan arvoista ja asenteista. Suurimmalle osalle meille kurssilaisista kehitys kuitenkin lienee merkitsevän siirtymistä kohti kestävämpää huomista – prosessia, minkä tavoitteena on turvata myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvään elämään.

Suuret ongelmat vaativat lukemattomia pieniä käytännön ratkaisuja. Tietysti ylemmän tason rakenteellisia, institutionaalisia ja asenteellisia muutoksia tarvitaan, jotta pieniä käytännön ratkaisuja olisi mahdollista syntyä ja panna täytäntöön. Kestävyyttä käytäntöön -kurssin ydinajatuksena on juuri etsiä käytännön tason ratkaisuja isoihin ongelmiin, jolloin tarvittavat muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa, mutta kuitenkin voimistuen. Monista pienen pienistä pisaroista muodostuu valtava meri.

Me, Verso, olemme huomanneet, että hyvä idea on eri asia, kuin hyvä ratkaisu. Luovat aivomme ovat keksineet monen monta hyvältä kuulostavaa ratkaisuideaa, mutta sitten niiden toteutus on osoittautunut hyvin vaikeaksi realiteettien lyödessä märällä pyyhkeellä vasten kasvoja. Resursseja ei ole määrättömästi (aikaa on vain jonkin verran, rahaa sitäkin niukemmin) ja tehokas ihmisten motivoiminenkin on osoittautunut melkoisen haastavaksi. Olemme olleet siis melkoisen pähkäilyn edessä, ja fiiliksetkin ovat vaihdelleet epätoivon alhosta silmistä loistavaksi innostukseksi. Kovan uurastamisen tuloksena olemme kuitenkin saaneet aikaiseksi muutaman toteuttamiskelpoisen idean, mistä olemme ylpeitä.

Energiakysymykset ovat ratkaisevia kestävän kehityksen kannalta. Energiatehokkuuden parantaminen on yksi välttämätön ja suhteellisen helppo keino vähentää ilmastokuormitusta. Me Versossa yritämme parantaa julkisten vuokratalojen energiatehokkuutta asuntojen käyttäjien sekä kiinteistönhuoltajien tottumuksiin ja asenteisiin vaikuttamalla, sekä tiedonvälitystä tehostamalla. Käytännön tasolla olemme päätyneet ihan vain yksittäisenä esimerkkinä asuntoihin jaettaviin lämpömittareihin, joista voisi verrata omaa huonelämpötilaa ideaaliin. Oman energiakulutuksen tiedostaminen ja mittaaminen on tärkeää, jotta sitä voisi myös tehokkaammin hallita.

Loppujen lopuksi hyvä ratkaisu vaatii vain pari luovaa päätä, kourallisen intoa, pari kuppia kahvia sekä ehkä ripauksellisen auringon virkistävää valoa!

Uusien tuulien kevättä kaikille!