Att lyssna

Lyssna och se på videofilmer varje dag. Berätta innehållet för någon. Ställ frågor: När? Vem? Hur? Var?

Se på filmerna utan finsk text. Eller se på filmen textat med svenska eller med något annat språk som du kan. Se också på kroppspråket. Det stödjer tal.

Lyssna på ljudböcker på svenska. Hitta din favoritförfattare eller börja med sagor och historier.

Tala i telefon med din kompis på svenska.

Lyssna på olika musikstilar/genrer på svenska. Sångtexterna går oftast att hitta på nätet.