Ordinlärning och uttal

Lär dig ord

Fundera på vilka ord du behöver lära dig och använd olika sätt att jobba med orden. Här några förslag på vad du kan göra:

– skriva egna ordlistor
– sätta orden i en mening
– arbeta med synonymer eller motsatser
– använda bilder eller musik
– göra korsord
– skriva egna förklaringar till orden
– spela alias
– associera kring ordet
– samla ord inom ett ämnesområde eller betydelsegrupp (t.ex. ske, hända, inträffa, äga rum)
– använda flashcards (ex. Quizlet, Anki)
– använda ordböcker (också enspråkiga!), t.ex. MOT, SAOL

Uttalsövning

Mjuka och hårda vokaler, olika bokstavskombinationer (Youtube)

Uttalsordbok http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_swe,;