Att skriva

Skriv olika långa och olika typer av texter!

  • e-post till dina vänner och bekanta
  • dagbok eller blogg
  • CV och platsansökan
  • sammanfattning om något du har läst
  • insändare (åsiktstext)
  • rapport om studiebesök, fältkurs osv
  • film- eller bokrecension
  • dikter, berättelser, dialoger

Skriv regelbundet, helst något varje dag! Tänk också på mottagaren: vem skriver du för?

Samarbeta med någon om möjligt! Diskutera, planera och skriv tillsammans.

Be om feedback! Låt en kompis läsa och kommentera din text eller be läraren göra det.

STÖDMATERIAL FÖR SKRIVANDET:

Textbindande element
Några saker att minnas när du skriver på svenska
Checklista för uppsatser

Akademiskt skrivande:
Vetenskaplig rapport
Skrivguiden