Välkommen till konferensen Svenskan i Finland 17!

Den 17:e konferensen om svenskan i Finland ordnas i maj 2017 av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Tema för konferensen är Finlandssvenskan i en föränderlig värld.

Plenarföreläsare är:

  • Jennica Thylin-Klaus (Svenska Litteratursälskapet i Finland)
    om finlandssvenskan kring tiden då Finland fick sin självständighet,
  • Jörg Tiedemann (prof. i språkteknologi, Helsingfors universitet)
    om finlandssvenskan i en digitaliserad värld

Viktiga datum hittar du här och preliminär information om programmet här.
Du kan även följa konferensen på Facebook.

 


Har du frågor?
Ta kontakt: svif-17@helsinki.fi

Arrangörskommittén:
Anne Huhtala
Hanna Lehti-Eklund
Beatrice Silén
Jenny Stenberg-Sirén
Väinö Syrjälä