Suomen Väestötieteen Yhdistyksen järjestämät seminaarit ja sympsosiumit 2004–

2021                Ehdotuksia SVY:n sihteerille svy-sihteeri@helsinki.fi
2020               Huono-osaisuus väestökysymyksenä (webinaari)
2019                Väestön ikääntyminen
2018                Väestö, paikkatieto ja kaupungistuminen
2017                Iltapäiväseminaari “Suomalaisten sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi”
2017                Pohjoismainen symposium Turussa “Demography and social inequality”
2016                Lastensaanti
2015                Ajalliset muutokset
2014                Eriarvoisuus
2013                Asuminen
2012                Ikääntyminen
2011                 Työurat
2010                Maahanmuuttajat Suomessa – väestöllinen tarkastelu
2009                Ylisukupolvisuus
2008                Tutkas-seminaari Suomen väestöpoliittiset haasteet ja mahdollisuudet
2008                Pohjoismainen symposiumi Helsingissä ”Family Forerunners? Families and Demographic Processes in Northern Europe”
2007                ”Väestöllisiin tekijöihin liittyvät ennusteet, niiden laadinta ja käyttö”
2006                Perhe ja yksilöiden hyvinvointi
2005                Koulutuksen ja väestönkehityksen yhteydet
2004                Väestön ikääntyminen yhteiskunnallisena ilmiönä
2004                Päiväseminaari “Rekisteriaineistot – yhteiskuntatutkimuksen aarreaitta”