Etusivu

Suomen Väestötieteen Yhdistys ry (Demografiska Föreningen i Finland rf – The Finnish Demographic Society) edistää väestöntutkimusta ja alan tutkijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tutkijaseminaareja, on yhteydessä muihin alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin, ja toimittaa julkaisusarjaa, sekä Väestöntutkimuksen vuosikirjaa yhteistyössä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen kanssa.

Yhdistys perustettiin kesäkuussa 1973 väestötieteen ja väestöntutkimuksen edistämiseksi sekä väestöntutkijoiden yhdyssiteeksi. Järjestötoimintaa on harjoitettu kuitenkin jo vuodesta 1968 alkaen Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen Suomen osastona. Vuosi 2017 on yhdistyksen 45. toimintavuosi.

Yhdistyksen historiikki vuodelta 1998

Ajankohtaista

  • Väinö Kanniston palkinto parhaasta väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen alalla on jälleen haussa. Esitykset opinnäytteistä tulee lähettää 30.8.2019 mennessä.
  • Suomen Väestötieteen Yhdistys ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 25.3.2018.