Etusivu

Suomen Väestötieteen Yhdistys ry (Demografiska Föreningen i Finland rf – The Finnish Demographic Society) edistää väestöntutkimusta ja alan tutkijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tutkijaseminaareja, on yhteydessä muihin alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin, ja toimittaa julkaisusarjaa, sekä Väestöntutkimuksen vuosikirjaa yhteistyössä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen kanssa.

Yhdistys perustettiin kesäkuussa 1973 väestötieteen ja väestöntutkimuksen edistämiseksi sekä väestöntutkijoiden yhdyssiteeksi. Järjestötoimintaa on harjoitettu kuitenkin jo vuodesta 1968 alkaen Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen Suomen osastona. Vuosi 2020 on yhdistyksen 48. toimintavuosi.

Yhdistyksen historiikki vuodelta 1998

Yhdistyksen säännöt

Ajankohtaista

  • Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin torstaina 4.3.2021 klo 15 etänä Zoomissa. Kokouksen jälkeen kuultiin Elina Hiltusen (HY) Maisteritutkielmaan pohjautuva esitys ”Koulutustaso ja alkoholisairastavuus ja -kuolleisuus aikuisuudessa – kohortti- ja sisarusanalyysi”.
  • What Happened to Nordic Fertility? NEFER, INVEST Flagship ja Suomen Väestötieteen Yhdistys ry järjestivät syntyvyyswebinaarin 2.2.⁠–3.2.2021.
  • Väestötieteen edistäjä 2020 -palkinto myönnettiin professori Mikko Myrskylälle hänen tieteellisistä ansioistaan. Myrskylä on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta usealla väestötieteen saralla – mukaan lukien väestön terveys, hedelmällisyyden trendit ja väestöennusteet. Hän on vaikuttanut merkittävästi alan kansainväliseen kehitykseen.