Väinö Kanniston tunnustuspalkinto 2021 Sebastián Peñalle

Väestöliitto on myöntänyt vuoden 2021 Väinö Kanniston tunnustuspalkinnon MD, PhD Sebastián Peñalle. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin sosioekonomisia eroja alkoholinkulutuksessa.

Alkoholinkäyttö eroaa sosioekonomisten luokkien välillä

Liiallinen alkoholinkäyttö on maailmanlaajuinen haaste kansanterveydelle. Alkoholiin liittyvien haittojen sosioekonomiset erot ovat Suomessa suuremmat kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.

Alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä alkoholin aiheuttamat haitat ovat suurempia, vaikka alkoholinkäyttö on vähäisempää. Tämän alkoholihaittojen paradoksin syy on edelleen melko tuntematon.

Sebastián Peñan väitöstutkimuksessa selvitettiin alkoholin käytön sosioekonomisia eroja Suomessa ja Chilessä. Molemmissa maissa alkoholinkäyttö ja sen tuomat haitat ovat suuria. Lisäksi tarkasteltiin alkoholihäiriöiden yleisyyden ja sosioekonomisten erojen muutoksia Suomessa vuosina 2000–2011 sekä kahta mahdollista selitystä alkoholihaittojen paradoksille.

Väitöskirjan aineistona oli kansallisia aikuisväestöä koskevia terveystutkimuksia Suomesta ja yhdessä osatutkimuksessa Chilestä. Lisäksi käytettiin strukturoituja haastatteluja edeltäneen vuoden ja eliniän aikana esiintyneen alkoholihäiriön toteamiseen. Väestötutkimusten tiedot yhdistettiin kuolleisuustietoihin.

Raittius oli tavallisempaa alemmissa kuin ylemmissä sosioekonomisissa ryhmissä Suomessa ja Chilessä, mutta myös humalajuominen oli hieman yleisempää näissä ryhmissä. Tutkimuksessa todettiin selvästi korkeampi alkoholikuolleisuus matalammissa sosioekonomisissa ryhmissä, mikä vahvistaa alkoholihaittojen paradoksin olemassaolon Suomessa.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että ihmiset, joilla on alhainen sosioekonominen asema kokevat yleensä enemmän alkoholiin liittyviä haittoja. Tämä tukee tarvetta kehittää alempiin sosioekonomisiin ryhmiin kohdennettua alkoholipolitiikkaa ja terveyden rakenteellisten tekijöiden huomioimista poliittisessa päätöksenteossa.

Väinö Kanniston rahasto jakaa joka toinen vuosi tunnustuspalkinnon väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen alalla. Palkinnon arvo on 1 000 euroa. Väinö Kanniston tunnustuspalkintoa on jaettu vuodesta 1998, kyseessä on nyt 15. palkinto. Palkinto luovutettiin Suomen Väestötieteen yhdistyksen seminaarissa 4.11.21 klo 15.

Lisätietoja

Sebastián Peña, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos +358 45 245 1360, sebastian.penafajuri(at)thl.fi

Twitter: @spenafajuri

Anna Rotkirch, Tutkimusjohtaja, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos +358 40 776 3086, anna.rotkirch(at)vaestoliitto.fi

Peña, Sebastián (2021) Socioeconomic differences in alcohol use, disorders and harm: Exploring the Alcohol Harm Paradox. Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. http://hdl.handle.net/10138/323980