Vuosikokous 2014

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 19.3.2014 Helsingin yliopiston Metsätalolla (Unioninkatu 40) salissa 14.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2014 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Sihteeri: Jessica Nisén (Helsingin yliopisto)
Muut jäsenet: Marika Jalovaara (Turun yliopisto)
Tiina Pensola (Työterveyslaitos)
Markus Rapo (Tilastokeskus)
Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Minna Säävälä (Väestöliitto)
Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti)

Vuosikokouksessa päätettiin pitää vuotuinen jatko-ja täydennyskoulutusseminaari 6.-7.11.2014 teemalla eriarvoisuus.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja vuoden 2014 toimintasuunnitelma.

Vuosikokouksen päätteeksi kuultiin Julius Haartin esitys gradutyöstään “Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen”. Kyseessä oli pitkittäistutkimus omistusasumisen ylisukupolvisuudesta vuosina 1962-1972 syntyneillä suomalaisilla. Työ käsitteli omistusasumisen periytymistä sekä muiden perhetaustaan ja aikuisikään liittyvien tekijöiden yhteyttä myöhempään omistusasumiseen.