Vuosikokous 2018

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin perjantaina 2.3.2018 Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan (Unioninkatu 37) tiedekuntasalissa.

Vuosikokous valitsi vuodelle 2018 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Marika Jalovaara (Turun yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Sihteeri: Hanna Rinne (Kuntoutussäätiö)
Muut jäsenet: Jani Erola (Turun yliopisto)
Marja-Liisa Helminen (Tilastokeskus)
Anneli Miettinen (Väestöliitto)
Karri Silventoinen (Helsingin yliopisto)
Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti)
Emma Terämä (Suomen ympäristökeskus)

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja vuoden 2018 toimintasuunnitelma.

Kokouksen jälkeen kuultiin Aleksi Karhulan esitys ”Elämänkulkunäkökulmia ylisukupolviseen eriarvoisuuteen”