Vuosikokous 2007

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 28.3.2007 klo 18.00 alkaen Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen seminaarihuoneessa (Unioninkatu 35, 3. krs).

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2007 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Kari Pitkänen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Ismo Söderling (Väestöliitto)
Sihteeri: Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Rahastonhoitaja: Mauri Nieminen (Tilastokeskus)
Muut jäsenet: Timo Kauppinen (Stakes)
Marika Jalovaara (Helsingin yliopisto)
Seppo Koskinen (Kansanterveyslaitos)
Mika Gissler (Stakes)
Tiina Pensola (Kuntoutussäätiö)

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2006 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007.