Vuosikokous 2008

Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 31.3.2008 klo 17.00 alkaen Väestöliiton tiloissa (Kalevankatu 16, 5. krs).

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2008 seuraavan johtokunnan:

Puheenjohtaja: Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Ismo Söderling (Väestöliitto)
Sihteeri: Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Rahastonhoitaja: Mauri Nieminen (Tilastokeskus)
Muut jäsenet: Mari-Anna Berg (Tilastokeskus)
Mika Gissler (Stakes)
Marika Jalovaara (Helsingin yliopisto)
Timo Kauppinen (Stakes)
Tiina Pensola (Kuntoutussäätiö)

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2008.

Vuosikokouksen päätteeksi kuultiin VTM Elina Mäenpään (Helsingin yliopisto) esitelmä ”Suomalaisten nuorten naisten avoliittojen puolisonvalinta ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus liittojen siirtymiin”. Esityksessä tarkasteltiin taipumusta itsensä kanssa samankaltaisen puolison valintaan avoliitoissa sekä sitä, miten puolisoiden sosiaalisen taustan ja sosioekonomisten ominaisuuksien erilaiset yhdistelmät vaikuttavat avoparien avioitumiseen, erilleen muuttoon sekä avioituneiden parien avioeron riskiin.