Tervetuloa seuraamaan meritaimenen vaellusta!

Vantaanjoen taimenkannan tiedetään vahvistuneen viimevuosina. Nousukaloja on havaittu ja saatu saaliiksi aivan latvavesiä myöten, ja poikastiheydet koskialueilla ovat parantuneet. Mutta kuinka moni poikasista suuntaa merelle?

Tänä keväänä asiaa tutkitaan ensimmäistä kertaa vaelluspoikaspyynnin avulla. Kala- ja vesitutkimus Oy pyydystää vaelluspoikasia eli smoltteja Vanhankaupunginkoskella smolttiruuvin ja -rysän avulla. Pyydysten tehoa arvioidaan merkitsemällä osa saaliista ja viemällä merkityt kalat jonkun matkaa takaisin ylävirtaan. Aineistoa saaliista ja merkinnöistä kertyy lähes päivittän.

Tämä blogi pohtii, kuinka kertyvän aineiston ja asiantuntijatiedon perusteella voidaan päätellä vaeltavien smolttien kokonaismäärä ja vaelluksen ajoittuminen. Blogia pitää ja laskentamallia kehittää Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen kurssi “Todennäköisyysmallit ja päätösanalyysi”. Julkaisemme parhaan arviomme Tulokset-osiossa ja päivitämme sitä aineiston kertyessä. Laskentamallista kehittyy kurssin aikana useita versioita, joista kerromme Mallit-kategoriassa. Blogissa pohdimme ongelmaa kukin omasta näkökulmastamme.


 

This blog documents the development of statistical models by which the sea trout smolt run of the river Vantaanjoki can be estimated. These models use existing expert knowledge about the size and dynamics of the run and combine that information to monitoring data using Bayesian inference. 

The model development is carried out by the participants of the course “Probability models and decision analysis” and the daily data is provided by Kala- ja vesitutkimus Oy. We report up to date results, describe the model structures and reflect our personal views about the learning process.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *