Med Erik

Sista onsdag var Janica inte på plats, men jag diskuterade med Erik. Denna gång talade vi mycket om Eriks familj. Han har varit gift två gånger gift och han har en dotter från hans sista äktenskap. Hans dotter har tre egna döttrar och en av dem bor i Rovaniemi, en i Riihimäki och jag minns inte var den sista bor. En av Eriks barnbarn målar hus och en av dem jobbar som sjuksköterska.

Leave a Reply