Nästan sista mötet (17.4.2013)

Den här onsdagen hade Riki dator och videokanon med sig. Datorn var Rikis egen men han hade lånat videokanonen. Riki och Nina presenterade vår blogg för seniorer. De tyckte att den var fin. Seniorerna hade tidigare läst våra bloggskrivingar i Cecilia Hoiva eftersom de inte har egna datorer (dessutom Frans har).

Jag och Enni presenterade våra skrivningar för Daisy. Daisy kommenterade och sade ” Jag är i bok, oj!”

Jag kan också berätta någonting om mina känslor. Jag har haft jättekul vår! I början av kursen jag var nervös och lite rädd. Men snart jag började vänta onsdagar. Alla seniorerna och Ann-Sofie var så trevliga och vi hade så rolig tillsammans. Det roligaste var Hänga gupp –spel och Berits gåtor. Jag skulle kunna skriva hel bok om Daisys dockor!

Jag tycker att den kursen har haft mycket fin möjlighet att lära sig praktik svenska. Jag har lärt mera än jag trodde i januari. Jag har också fått sådana saker som jag inte kunde vänta: nya vänner och många olika aspekter för liv. Seniorerna är så goda lärarna! De är alltid positiva och glada. Jag skulle vilja lära deras livshållning.

Vi har bara ett möte kvar. Jag är sorlig men jag har så många trevliga minnen.

Laura

Leave a Reply