Julkaisut ja esitelmät – Publikationer och presentationer

Publikationer:

Karvonen, U., Tainio, L., Routarinne, S. & Slotte, A. (2016, tulossa). Tekstit selitysten resursseina oppitunnilla. Puhe ja kieli. http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/index

Tainio, L. & Karvonen, U. (2015) Finnish Teachers Exploring Gender Bias in School Textbooks. In S. Mills & A.S. Mustapha (eds.) Gender Representations in Learning Materials. International Perspectives. New York & London: Routledge. pp. 124-149.

Tainio, L., Karvonen, A. & Routarinne, S. (2014). Käsitykset oppimateriaalin käytöstä äidinkielen opettajaidentiteetin rakentumisen välineenä. Teoksessa M. Tarnanen, M. Kauppinen & M. Rautiainen (toim.) Rajaton tulevaisuus. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 7. Jyväskylä: Suomen Ainedidaktinen Tutkimusseura, s. 189-206.

Tainio, L. (2012). The role of textbooks in Finnish mother tongue and literature classrooms. Teoksessa H. Lehti-Eklund, A. Slotte-Lüttge, B. Silén ja R. Heilä-Ylikallio (toim.) Skriftpraktiker hos barn och unga. Rapport från Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi.

Tainio, L. (2012) Gender in Finnish school textbooks for basic education. In Tolonen, T., Palmu, T., Lappalainen, S. & Kurki, T. (eds.) Cultural practices in education. Tufnell Press, 211-225.

Presentationer:

Slotte, Anna & Tainio, Liisa (2015) ”Nå ja, vi stannar där för idag” Interaktion kring högläsning i modersmålsundervisning. NNMF5. Vasa. 3.12.2015.

Slotte, Anna & Tainio, Liisa (2015). Interaction related to reading aloud in L1 education. Panel: The Interplay of Textual and Interactional Resources in Collective Reading and Writing Practices in Nordic Classrooms. ECER, Budapest, Hungary. 10.9.2015.

Tainio, Liisa (2015). Studying the use of texts as a reflection of classroom discourse. Panel: Literacy and multiliteracy in contemporary education. NoFa5, Helsinki. 27.5.2015

Tainio, Liisa (2015). Classroom discourse and the use of texts as a resource for teaching and learning. IAIMTE, Odense, Denmark. 4.6.2015.

Karvonen, Tainio & Routarinne: Käsitykset oppimateriaalin käytöstä äidinkielen opettajaidentiteetin rakentumisen välineenä. Esitelmä Ainedidaktiikan symposiumissa Jyväskylässä 14.2.2014.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *