Kirjoittajaohjeet / Instructions for writers

Think Open -blogi ottaa mielellään vastaan kirjoituksia digitaalisiin tutkimuspalveluihin ja avoimeen tieteeseen liittyen. Blogi on suunnattu Helsingin yliopiston tutkijoille, mutta blogiin kirjoittaminen on avoin kaikille.

Kun tarjoat ideaa, olisi hyvä, jos sinulla olisi mielessä sopiva kirjoittaja – esimerkiksi sinä itse. Olennaisempaa on kuitenkin se, että kerrot hyvästä ideasta. Ideoita voi tarjota joko Think Open -blogin Wiki-sivun kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä blogin vastaavaan toimittajaan Juuso Ala-Kyynyyn.

Kuvituksen suunnitteluun kannattaa uhrata muutama ajatus. Don’t forget the picture! Kuva/photo: Wikimedia Commons

Blogiin voi kirjoittaa kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos kirjoitat suomeksi tai ruotsiksi, englanninkielinen tiivistelmä on toivottava (mutta ei pakollinen). Englanninkielinen teksti riittää, mutta suomenkielisen tiivistelmän saa toki kirjoittaa. Tekstin on hyvä olla tiivis (esim. 2000 merkkiä), mutta ohjemittaa ei ole. Tekstien kieliasu tarkistetaan ennen julkaisemista. Tekstit julkaistaan CC-BY 4.0 -lisenssillä.


The Think Open blog welcomes all kinds of posts related to digital research services and open science. The blog is primarily targeted at researchers at the University of Helsinki, but blogging is open to everyone.

When you present an idea, it would be good if you already had a writer in mind – for example, yourself. More important, however, is that you tell us your idea. Your ideas can be sent to us either through the Think Open blog Wiki page or by contacting Juuso Ala-Kyyny. It is recommended to write concisely (e.g. 2000 characters), but there is no limit to the length of the text. You can write the blog post in Finnish, Swedish or English. If you write in Finnish or Swedish, the English summary is desirable (but not mandatory). If you write in English, the summary in Finnish or Swedish is not necessary (although not forbidden).

There is no instruction for the length of the blog post. The blog posts are licensed under a CC-BY 4.0 license.